Hur du felsöker en Galaxy-telefon som inte kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

 

När det inte går att ansluta till Wi-Fi på din telefon ska du kontrollera huruvida Wi-Fi-signalen inte går att hitta, eller om Wi-Fi-nätverket hittas, men inte kan anslutas. Hänvisa till guiden nedan för att ansluta ditt Wi-Fi-nätverk.

Innan du prövar rekommendationerna nedan ska du kontrollera att din enhets programvara och de relaterade apparna är uppdaterade till den senaste versionen. Följ de här stegen för att uppdatera din mobila enhets programvara: 

Steg 1. Gå till Inställningar > Programvaruuppdatering.

Steg 2. Tryck på Hämta och installera.

Steg 3. Följ instruktionerna på skärmen.

Vad gör jag om Wi-Fi-nätverket inte går att hitta?

Det kan finnas olika skäl till att det inte går att ansluta till Wi-Fi-nätverket som vanligt. Till exempel är det möjligt att routern inte fungerar korrekt eller att det uppstått ett fel med din telefons nätverksinställningar. 

1. Kontrollera att routern är tillgänglig

Kontrollera att routern fungerar korrekt. Se till att strömmen är på, att den är ansluten till internet och att din telefon är inom routerns Wi-Fi-räckvidd. Det kan även vara svårt att hitta Wi-Fi-nätverket om för många enheter är anslutna till samma router.

Wifi-router

Obs! Routerns display kan variera beroende på enhet. Kontakta din routerleverantör om du har några frågor.

2. Starta om enheterna

Försök att starta om din Galaxy-telefon, router eller modem.

Steg 1. Tryck på strömikonensnabbpanelen och tryck sedan på Starta om.

Steg 2. Stäng av och slå på routern och modemet. Dra ur strömsladden när du slår av routern och modemet, sätt tillbaka den igen och slå sedan på strömmen. 

Steg 3. Se om felet har åtgärdats efter att de båda enheterna har startats om.

3. Återställ nätverksinställningarna

Följ stegen nedan för att återställa nätverksinställningarna och slå på Wi-Fi på nytt.

Steg 1. Gå till Inställningar och tryck sedan på Allmän hantering.

Steg 2. Hitta och tryck på Återställ.

Återställ nätverksinställningar steg1

Steg 3. Välj Återställ nätverksinställningar.

Steg 4. Tryck på knappen Återställ inställningar.

Återställ nätverksinställningar steg2

Steg 5. Tryck på knappen Återställ.

Återställ nätverksinställningar steg3

Obs! När du återställer nätverksinställningarna kommer även Wi-Fi-informationen, mobildata och Bluetooth-anslutningen att återställas.

4. Starta om enheten i Säkert läge

Testa Wi-Fi-anslutningen i Säkert läge. Om Wi-Fi-nätverket är anslutet i Säkert läge kan det bero på ett problem som orsakats av en nedladdad app på din telefon, och appen bör därför avinstalleras. För att hitta appen som orsakar Wi-Fi-felet kan du prova att avinstallera dina appar i ordning efter den app som installerades senast.

Steg 1. Öppna Snabbinställningar. Tryck på strömikonen högst upp på skärmen.

Steg 2. Tryck och håll in Stäng av tills ikonen Säkert läge visas.

Steg 3. Tryck på Säkert läge för att starta enheten i Säkert läge. Om du har angett Säkert läge på rätt sätt kommer Säkert läge att visas längst ned på skärmen.

Wifi säkert läge

5. Kontrollera att du använder rätt Wi-Fi-lösenord

Om ett lås visas inuti Wi-Fi-nätverksikonen betyder det att nätverket är lösenordsskyddat. Var noga med att ange rätt lösenord. Wi-Fi-lösenord är skiftlägeskänsliga.

Lösenordsskyddat Wifi

6. Återställ fabriksdata

Om metoderna ovan inte fungerar kan du återställa din enhet till fabriksinställningarna som fanns när du slog på din enhet för första gången.

Steg 1. Gå till Inställningar och tryck sedan på Allmän hantering.

Steg 2. Tryck på Återställ och sedan på Återställ fabriksdata.

Steg 3. Bläddra ner på sidan och tryck på knappen Återställ.

Steg 4. Tryck på knappen Radera alla

Obs! 

  • Det går inte att ångra en fabriksåterställning av en mobil enhet. 
  • Se till att all information har sparats som en säkerhetskopia någon annanstans innan du försöker återställa telefonen.

 

Obs! 

  • Om du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk men inte kan komma ut på nätet kan du prova att använda Wi-Fi-nätverket på en annan enhet. Om andra enheter inte heller kan komma ut på nätet kan nätverkstjänsten vara defekt. Kontakta din internetleverantör för att få hjälp.
  • Enhetens skärmbilder och menyer kan variera beroende på enhetsmodell och programvaruversion.

Om du har problem med din Samsung-mobil, -surfplatta eller -tillbehör, kan du ställa dina frågor till oss i Samsung Members-appen.

Detta gör att vi kan titta närmare på vad det är som pågår. Alla data är anonymiserade och lagras endast under den tid utredningen pågår. Läs mer om hur du skickar en felrapport i ”Hur du använder Samsung Members-appen”.

Tack för din feedback