Jag tappade min enhet i vatten

Har du av misstag tappat din enhet i vatten men kan inte besöka ditt lokala servicecenter omedelbart? Först är det viktigt att stänga av enheten. Detta beror på potentiella skador eller korrosion som kan uppstå på det interna moderkortet från värmen som genereras av enheten. Fortsätt läsa för att ta reda på mer om de åtgärder du kan vidta om du tappar enheten i vatten.

Kontroll 1. Stäng av enheten

Om enheten är vattenskadad ska du se till att stänga av den. Fukt i enheten kan orsaka allvarlig skada eller korrosion på moderkortet. Om batteriet är borttagbart ska du ta snabbt bort fodralet, batteriet och USIM osv. Stäng omedelbart av enheten om den är av en nyare modell utan borttagbara batterier.

Stäng av Galaxy-enheten

Obs:

Galaxy-enheter utan borttagbara batterier stängs av genom att trycka på och håll ned knappen volym ned och sidoknappen samtidigt i 3–4 sekunder.

Kontroll 2. Ta bort fukt

Torka snabbt av telefonen efter att den har stängts av. Ta bort så mycket fukt som möjligt från batteriet, USIM och minneskort osv. med en torr handduk eller ren trasa. Var särskilt noggrann när du torkar områden där vatten kan tränga in såsom hörlursuttaget eller laddningsporten. Använd en bomullstuss för att säkerställa fullständig borttagning av fukt.

Torka av Galaxy-enheten

Kontroll 3. Ta bort främmande partiklar

Om vätskor såsom drycker, havsvatten eller klorerat poolvatten osv. tränger in i enheten är det extremt viktigt att ta bort salter eller orenheter så snart som möjligt. Detta beror på att främmande partiklar kan accelerera korrosionen av moderkortet. Stäng av enheten, ta bort alla löstagbara delar, blötlägg i rent vatten i cirka 1–3 minuter och skölj sedan av. Följ sedan kontroll 2 och torka enheten noggrant.

Kontroll 4. Lufttorka

När fukt eller orenheter har tagits bort ska du låta enheten torka i ett välventilerat utrymme eller i skuggan med kall luft (från en fläkt). Lufttorkning rekommenderas för enheter som är vattenskadade. Observera att försök att snabbt torka enheten med en hårtork eller varmluft kan skada den. Fukt kan vara närvarande i enheten även efter en längre tids torkning. Det är därför bäst att inte slå på enheten förrän du besöker ett servicecenter för att få service utförd. Efter lufttorkning bör du ta med dig den vattenskadade enheten till ett Samsung Electronics Service Center så snart som möjligt.

lufttorka en vattenskadad enhet eller torka med en fläkt

Kontroll 5. Kontrollera vattentätheten

De flesta Galaxy-modeller är dammtäta och vattentäta och har den högsta IP68-klassificeringen. Även om den högsta klassificeringen har stöd för upp till 30 minuters vattenbeständighet på ett djup av 1,5 m bör den inte användas i djupare områden eller områden med högt tryck. Enhet kan bli vattenskadad om den befinner sig på 1,5 meters djup i mer än 30 minuter.

Obs:

  • Att vara dammtät och vattentätt kan skilja sig beroende på enhetsmodell. Kontrollera därför alltid enhetens användarhandbok.
  • En IP-klassificering (Identification Code for Protection) hänvisar till skyddskoden för fasta ämnen och vätskor. Den är en klassificering som har fastställts av International Electrotechnical Commission (IEC) med avseende på hållbarheten hos elektroniska enheter mot yttre stötar och främmande partiklar. Den första siffran representerar den dammtäta klassificeringen (0–6) och den andra siffran representerar den vattentäta klassificering (0–8). I allmänhet klassificeras en vattentäthet på 4 eller högre som vattentät.
  • Skärmdump från enheter och menyer kan variera beroende på enhetsmodell och programvaruversion.

Så här använder du Samsung Members app

Om du har några problem med din Samsung-mobil, surfplatta eller annan bärbar enhet, kan du skicka en fråga till oss genom Samsung Members-appen. Lär dig mer om att rapportera ett fel.

Tack för din feedback