การช่วยเหลือการเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Galaxy

เมนู 'การเข้าใช้งาน' จะปรากฏขึ้น โดยมีตัวเลือกสำหรับ 'ตัวอ่านหน้าจอ', 'การเสริมการมองเห็น', 'ตัวช่วยสำหรับการได้ยิน' และ 'การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว' เมนู 'การเข้าใช้งาน' จะปรากฏขึ้น โดยมีตัวเลือกสำหรับ 'ตัวอ่านหน้าจอ', 'การเสริมการมองเห็น', 'ตัวช่วยสำหรับการได้ยิน' และ 'การโต้ตอบและความคล่องแคล่ว'

เมนูช่วยเหลือ

เมนูช่วยเหลือได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย เมื่อใช้เมนูช่วยเหลือ คุณจะสามารถเข้าใช้ปุ่มฮาร์ดแวร์และส่วนต่างๆ ทั้งหมดของหน้าจอได้ง่ายๆ เพียงแค่แตะหรือปัดเท่านั้น

* ภาพอุปกรณ์จำลองขึ้นเพื่อใช้เป็นภาพประกอบ