เลือกประเภทเครื่องฟอกอากาศ

ดูเครื่องฟอกอากาศทั้งหมด

ปัจจัยในการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ

CUBE AX9500

A modular design for extra flexibility

เครื่องฟอกอากาศ AX9500K

เครื่องฟอกอากาศ

BLUE SKY AX7500

Reaches wider, Purifies the air faster

เครื่องฟอกอากาศ AX7500K

เครื่องฟอกอากาศ

BLUE SKY AX5500

Reaches wider, Purifies the air faster

เครื่องฟอกอากาศ AX5500K

เครื่องฟอกอากาศ

BLUE SKY AX3300

Visibly clean air you can trust

เครื่องฟอกอากาศ AX3300M

เครื่องฟอกอากาศ

JUPITER AXF500

ด้วยนวัตกรรมฟอกอากาศบริสุทธิ์หลายขั้นตอน

เครื่องฟอกอากาศ AXF500