Soundbar TV Mount WMN300SB

WMN300SB/XV

  • ติดตั้งอย่างกลมกลืน
  • การจัดการสายเชื่อมต่อ

เลือกของคุณ

สี :

ติดตั้งอย่างกลมกลืน

เรียบง่าย ดูสะอาดตา ติดตั้งซาวด์บาร์เข้ากับทีวีของคุณโดยตรง โดยไม่ต้องเจาะรูเพิ่มเติมบนผนัง

ติดตั้งอย่างกลมกลืน ติดตั้งอย่างกลมกลืน

การจัดการสายเชื่อมต่อ

สายไฟแค่เส้นเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับการขับเคลื่อนอุปกรณ์ทั้งสอง นั่นคือ ทีวีและ Soundbar Sound+ ไม่มีสายเชื่อมต่อที่รกรุงรัง

การจัดการสายเชื่อมต่อ การจัดการสายเชื่อมต่อ

ข้อมูลจำเพาะ

สนับสนุน

ค้นหาคำตอบของคำถามที่คุณมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สนทนาแบบสด เริ่มการสนทนา

ดูล่าสุด

From $159.00/mo or $125,900.500
$1,000.00 Save $1,000.00

* คุณลักษณะที่สำคัญอาจแตกต่างจากสเปคหลัก