ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้มีสิทธิใช้งานแอปปพลิเคชั่น Atome

ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่น Atome จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
บัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ทำการลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชั่นเพื่อชำระค่าสินค้า ต้องเป็นบัตรที่ออกจากธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น
ผู้ใช้บริการต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนไทย กับผู้ให้บริการโทรศัพท์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการผ่อนชำระผ่านแอปพลิเคชั่น Atome

การผ่อนชำระผ่านบัตรเดบิต : ณ วันที่ทำรายการจะต้องมีเงิน 1 ใน 3 ของราคาที่สั่งซื้อ
เช่น สั่งซื้อสินค้า ราคา 9,000 บาท จะต้องมีเงินในบัตร 3,000 บาทเป็นอย่างน้อย
และบัตรเดบิตที่ชำระผ่าน Atome สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในราคาไม่เกิน 20,000 บาท
การผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต : ณ วันที่ทำรายการจะต้องมีวงเงินเหลือในบัตร และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ไม่เกิน 60,000 บาท