Welcome to the
!
Please enjoy our special offers for you

Galaxy Fold

Galaxy Fold ที่พับอยู่เล็กน้อยหันด้านหน้าให้พร้อมกับมีผีเสื้ออยู่ในหน้าจอ

Galaxy Fold ที่เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการคิดค้นโทรศัพท์มือถือขึ้นมานั้นนำเสนอนวัตกรรมแหวกแนวที่เปลี่ยนรูปแบบของโทรศัพท์และอนาคต

*สีที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือตัวแทนจำหน่ายแต่ละราย