วิธีการตรวจสอบแก้ไขตู้เย็นเบื้องต้นเมื่อเครื่องทำน้ำเข็งไม่ทำงาน

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-26

หากพบว่าเครื่องทำน้ำแข็งไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นด้วยววิธีตามวีดีโอด้้านล่างนี้

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

RC01_Static Content