คู่มือการแสดงผลและการแจ้งเตือนสำหรับเครื่องอบผ้า

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-30

เมื่อมีบางอย่างที่คุณต้องตรวจสอบ เครื่องอบผ้าของคุณจะแสดงข้อความและไอคอนเพื่อแจ้งให้คุณทราบ นี่คือคำแนะนำโดยย่อเกี่ยวกับไอคอนและการแจ้งเตือนข้อความ

จอแสดงผลและการแจ้งเตือน

 • แจ้งเตือนการทำความสะอาดฟิลเตอร์
 • แจ้งเตือนตรวจสอบฟิลเตอร์
 • ล็อคป้องกันเด็ก
 • การแจ้งเตือนความชื้น
 • การแจ้งเตือนความชื้น
 • แจ้งเตือนการทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
 • ปลดล็อกการเตือนของฝาครอบด้านในตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

การตั้งค่า

 • ตั้งค่าภาษา
 • แจ้งเตือน เปิด/ปิด

หมายเหตุ: ภาพตัวบ่งชี้หรือช่องอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องอบผ้า

แจ้งเตือนทำความสะอาดฟิลเตอร์ / แจ้งเตือนตรวจสอบฟิลเตอร์

หลังจากเปิดเครื่องอบผ้าแล้ว 'ทำความสะอาดตัวกรองก่อนใช้งาน' จะแสดงเป็นข้อความเริ่มต้นก่อนเริ่มต้น (จะหายไปทันที)

หากแผงไฟ LED แสดง 'ตรวจสอบตัวกรอง' ให้เปิดประตูและตรวจสอบว่าติดตั้งตัวกรองผ้าสำลีอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ให้ทำความสะอาดตัวกรองหากจำเป็น

หมายเหตุ: 

 • ขอแนะนำให้ทำความสะอาดแผ่นกรองผ้าก่อนบรรจุทุกครั้ง

ล็อคป้องกันเด็ก

เมื่อเปิดใช้งานล็อกป้องกันเด็ก ปุ่มทั้งหมดจะถูกปิดใช้งาน ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มไอคอน ในการเปิดหรือปิดการล็อคป้องกันเด็ก

ขั้นตอนที่ 1. แตะปุ่มไอคอน

ขั้นตอนที่ 2. หมุนแป้นหมุนเลือกทิศทางเพื่อเลือก 'การล็อคป้องกันเด็ก'

ขั้นตอนที่ 3. แตะ O เพื่อเลือกเปิดหรือปิด

การแจ้งเตือนความชื้น

หากคุณตั้งค่า การแจ้งเตือนความชื้น ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเมื่อเสื้อผ้าด้านในแห้งพอที่จะรีดได้ เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้นำสิ่งของที่คุณต้องการตากแห้งออกหรือรีด

ขั้นตอนที่ 1. เลือกรอบและเปลี่ยนการตั้งค่ารอบตามความจำเป็น

ขั้นตอนที่ 2. แตะที่ไอคอน

ขั้นตอนที่ 3. หมุนแป้นหมุนเลือกทิศทางเพื่อเลือก 'การแจ้งเตือนความชื้น'

ขั้นตอนที่ 4. แตะ O เพื่อตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 5. แตะปุ่มค้างไว้เพื่อเริ่ม

หมายเหตุ: 

 • การแจ้งเตือนความชื้น ใช้ได้กับผ้าฝ้าย, ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าผสม และ Silent Dry โดยตั้งระดับความแห้งไว้ที่ 2 หรือ 3

แทงค์น้ำเต็ม

หากเครื่องอบผ้าแสดงข้อความ "ล้างถัง" และหยุดทำงาน ให้ตรวจสอบถังเก็บน้ำ

แจ้งเตือนทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

เมื่อถึงเวลาทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องอบผ้าจะเตือนคุณโดยแสดงข้อความ 'ทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน'

หากสัญญาณเตือน 'ตรวจสอบตัวแลกเปลี่ยนความร้อน' ยังคงดำเนินต่อไป ให้ตรวจสอบฝาครอบด้านในของ ทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน โดยเปิดฝาครอบแล้วถอดออก หลังการซัก ให้ใส่ฝาครอบด้านในกลับเข้าไปใหม่ และตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ล็อคไว้อย่างถูกต้อง

การตั้งค่าภาษา

สามารถตั้งค่าภาษาของระบบได้เพื่อความสะดวกของคุณ

ขั้นตอนที่ 1. แตะปุ่มไอคอนค้างไว้ 3 วินาที

ขั้นตอนที่ 2. หมุนแป้นหมุนเลือกภาษาเพื่อเลือกภาษา

ขั้นตอนที่ 3. แตะ O เพื่อเลือกภาษา

ขั้นตอนที่ 4. เมื่อคุณเลือกภาษา ให้แตะ O เพื่อตั้งค่า

แจ้งเตือน เปิด/ปิด

คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงปลุกเมื่อสิ้นสุดรอบได้หากต้องการ

ขั้นตอนที่ 1. แตะปุ่มไอคอนค้างไว้ 3 วินาที

ขั้นตอนที่ 2. หมุนแป้นหมุนเลือกทิศทางเพื่อเลือก 'การแจ้งเตือน'

ขั้นตอนที่ 3. แตะ O เพื่อเลือกเปิดหรือปิด

หมายเหตุ: 

 • วิธีการเปิดหรือปิดการเตือนอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องอบผ้า
 • เสียงของปุ่มเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถปิดใช้งานได้

หมายเหตุ: 

 • เทคโนโลยีและฟังก์ชันที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปตามประเทศ, ผู้ให้บริการ, สภาพแวดล้อมเครือข่าย หรือผลิตภัณฑ์
 • รูปภาพในเนื้อหานี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นอุปกรณ์ที่คุณมี

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ