ตรวจสอบฟังก์ชั่นและส่วนที่จะต้องทำความสะอาดในเครื่องซักผ้าฝาหน้า

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผ้าที่ซักปราศจากกลิ่นอับและเชื้อแบคทีเรีย อ่านคำแนะนำด้านล่างนี้สำหรับวิธีการดูแลเครื่องซักผ้าให้สะอาดและถูกสุขอนามัยมากขึ้น

ฟังก์ชั่นล้างถังซักในเครื่องซักผ้าฝาหน้า

เครื่องซักผ้าฝาหน้าของ Samsung มีฟังก์ชั่นล้างถังซักที่มีประสิทธิภาพ นั่นคือ ECO DRUM CLEAN และ ECO DRUM CLEAN+ ซึ่งจะช่วยกำจัดสิ่งสกปรกและเชื้อแบคทีเรียที่ด้านในของถังซัก หลังจากที่ซักผ้าครบตามจำนวนครั้งที่กำหนด เครื่องซักผ้าจะแจ้งเตือนให้คุณล้างถังซัก โดยจะแสดงไฟกะพริบบนแผงควบคุม 

ใช้ฟังก์ชั่น eco durm clean

หมายเหตุ: 

 • ดีไซน์ที่แท้จริงของแผงควบคุมอาจแตกต่างจากรุ่นของคุณ
 • ภาพนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษ แต่มีให้เลือกในภาษาของคุณ
ฟังก์ชั่น ECO DRUM CLEAN

ฟังก์ชั่น ECO DRUM CLEAN จะช่วยล้างถังซักโดยอัตโนมัติ โดยจะกำจัดเชื้อราที่อาจก่อตัวขึ้นด้านในของถังซัก ขอแนะนำให้คุณล้างถังซักอย่างสม่ำเสมอเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย โปรแกรมล้างถังซักจะอุ่นน้ำให้มีอุณหภูมิ 60 °C ถึง 70 °C และจะกำจัดสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ที่ขอบยางประตู 

 

โดยทั่วไปแล้วคุณสามารถล้างถังซักโดยไม่ต้องใช้สารทำความสะอาดเมื่อคุณใช้โปรแกรม ECO DRUM CLEAN

วิธีการใช้ฟังก์ชั่น ECO DRUM CLEAN

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2 เลือกโปรแกรม ECO DRUM CLEAN บนแผงควบคุม

ขั้นตอนที่ 3 ปิดฝาเครื่อง และกดปุ่มเริ่ม/หยุด

หมายเหตุ: อย่าใช้ผงซักฟอกทั่วไปร่วมกับโปรแกรม ECO DRUM CLEAN และ ECO DRUM CLEAN+

ฟังก์ชั่น ECO DRUM CLEAN+

นอกจากนี้ ฟังก์ชั่น ECO DRUM CLEAN+ ซึ่งทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเช่นเดียวกัน จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง ลดการซ่อมแซมเครื่องโดยไม่จำเป็น และยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้เหมือนโปรแกรม ECO DRUM CLEAN และคุณยังสามารถล้างถังซักโดยไม่ต้องใช้สารทำความสะอาดใดๆ

 

ไฟแจ้งเตือน ECO DRUM CLEAN+ จะกะพริบบนแผงควบคุมเมื่อซักผ้าครบทุก 40 ครั้ง (ขอแนะนำให้ล้างถังซักด้วย ECO DRUM CLEAN+ อย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีการแจ้งเตือนเกิดขึ้น ให้ล้างที่กรองเศษผงด้วยเช่นกัน)

วิธีการใช้ ECO DRUM CLEAN+ 

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องเพื่อเปิดเครื่องซักผ้า

ขั้นตอนที่ 2 ไปที่ตัวเลือกโปรแกรมซัก เพื่อเลือก ECO DRUM CLEAN+

ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่มเริ่ม/หยุดค้างไว้ (กดค้างไว้เพื่อเริ่มการทำงาน)

ใช้ฟังก์ชั่น eco durm clean plus

หมายเหตุ: 

 • ดีไซน์ที่แท้จริงของแผงควบคุมอาจแตกต่างจากรุ่นของคุณ
 • ภาพนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษ แต่มีให้เลือกในภาษาของคุณ

คำเตือน

 • คุณสามารถล้างถังซักโดยไม่ต้องใช้สารทำความสะอาดเมื่อคุณใช้โปรแกรม ECO DRUM CLEAN (อย่าใช้ผงซักฟอกทั่วไปร่วมกับฟังก์ชั่น ECO DRUM CLEAN และ ECO DRUM CLEAN+)
 • สารเคมีตกค้างในถังซักอาจทำให้ผ้าที่ซักหรือถังซักของเครื่องซักผ้าได้รับความเสียหาย
 • นอกจากนี้ ห้ามใช้โปรแกรม ECO DRUM CLEAN+ ขณะที่มีเสื้อผ้าอยู่ในเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เสื้อผ้าได้รับความเสียหายหรือก่อให้เกิดปัญหาต่อเครื่องซักผ้า

เกี่ยวกับการแจ้งเตือน ECO DRUM CLEAN+

 • การแจ้งเตือน ECO DRUM CLEAN+ อาจอยู่ในรูปแบบของไอคอนหรือไฟ LED ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องซักผ้า 
 • สำหรับไอคอน ไฟของไอคอนจะติดสว่างบนแผงควบคุม 
 • สำหรับไฟ LED ไฟ LED จะติดสว่างอยู่ข้างๆ ECO DRUM CLEAN+ หรือบนพื้นที่ตัวเลือกของแผงควบคุม 
 • ไฟแจ้งเตือน ECO DRUM CLEAN+ จะกะพริบบนแผงควบคุมเมื่อซักผ้าครบทุก 40 ครั้ง ขอแนะนำให้ล้างถังซักด้วย ECO DRUM CLEAN+ อย่างสม่ำเสมอ 
 • เมื่อคุณเห็นไฟแจ้งเตือนกะพริบเป็นครั้งแรก คุณสามารถละเว้นการแจ้งเตือนได้สำหรับการซักต่อเนื่องอีก 6 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่การซักครั้งที่ 7 ไฟแจ้งเตือนจะไม่ปรากฏอีกต่อไป และจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในรอบที่สองเมื่อซักครบ 40 ครั้ง
 • แม้กระทั่งหลังจากที่กระบวนการสุดท้ายสิ้นสุดลง เลข 0 อาจยังคงอยู่ 
 • คุณสามารถบันทึกการนับจำนวนครั้งของโปรแกรม ECO DRUM CLEAN+ ด้วยการกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง วิธีนี้ไม่ได้หยุดหรือปิดเครื่องซักผ้า แต่เป็นการระบุการนับรอบของโปรแกรมล้างถังซัก
 • แม้กระทั่งในกรณีที่ 0 ไม่ได้ปรากฏ เครื่องจะทำงานได้ตามปกติ
 • ขอแนะนำให้คุณล้างถังซักอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดี

ค้นหาส่วนที่จะต้องทำความสะอาดในเครื่องซักผ้าของคุณ

ภาพรวมของเครื่องซักผ้าฝาหน้า

หมายเหตุ: ดีไซน์ที่แท้จริงของเครื่องซักผ้าอาจแตกต่างจากรุ่นที่แสดง

คำแนะนำการทำความสะอาดขอบยางประตู

สำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้า จะต้องตรวจสอบยางที่ติดตั้งตามแนวขอบประตู เพราะอาจมีเชื้อราก่อตัวขึ้นเนื่องจากการสะสมตัวของหยดน้ำตามร่องขอบยาง หลังจากที่ทำความสะอาดขอบยางโดยใช้แปรงขนนุ่มและกระดาษทิชชูแล้ว ควรเปิดประตูเครื่องซักผ้าทิ้งไว้จนกว่าน้ำจะแห้ง

 • เปิดประตูเครื่องซักผ้า และเอาเสื้อผ้าออกจากเครื่อง
 • ตรวจหารอยเปื้อนบนขอบยางสีเทาระหว่างช่องเปิดที่ประตูและถังซัก
 • พลิกขอบยางเพื่อตรวจสอบบริเวณข้างใต้ขอบยางทั้งหมด และดูว่ามีวัตถุแปลกปลอมหรือไม่
 • ทำความสะอาดขอบยางโดยใช้แปรงขนนุ่ม กระดาษทิชชู หรือผ้าชุบน้ำหมาดๆ
 • ถ้าคุณต้องการใช้สารทำความสะอาด ให้ผสมน้ำยาฟอกขาวที่มีส่วนผสมของคลอรีนกับน้ำอุ่น
 • เช็ดขอบยางโดยสารละลายเจือจางดังกล่าวและผ้าชุบน้ำหมาดๆ
 • หลังจากที่ทำความสะอาดขอบยางเสร็จแล้ว ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดบริเวณดังกล่าวให้ทั่วและปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
การทำความสะอาดขอบยางประตูของเครื่องซักผ้า

หมายเหตุ:  

 • ถ้าต้องทำความสะอาดเป็นเวลานาน ควรสวมถุงมือยาง และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาฟอกขาวสำหรับการใช้งานที่เหมาะสม
 • ถ้าคุณใช้น้ำยาฟอกขาวที่มีส่วนผสมของคลอรีนหรือสารทำความสะอาดอื่นๆ เพื่อทำความสะอาดประตู อาจทำให้ขอบยางประตูมีลักษณะผิดรูปได้
การทำความสะอาดกล่องใส่ผงซักฟอก

ขั้นตอนที่ 1 ขณะที่กดแกนปล่อยภายในกล่องค้างไว้ ให้เลื่อนเปิดกล่องใส่ผงซักฟอก

กดด้านในกล่องค้างไว้และเปิดออก

ขั้นตอนที่ 2 ทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของกล่องโดยใช้แปรงขนนุ่มและน้ำก๊อก

ทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของกล่อง

ขั้นตอนที่ 3 ทำความสะอาดร่องต่างๆ โดยใช้แปรงขนนุ่ม

ทำความสะอาดร่องของกล่องใส่ผงซักฟอก

ขั้นตอนที่ 4 ใส่ส่วนบรรจุน้ำยาซักผ้าเข้าไว้ในกล่อง เลื่อนกล่องกลับเข้าที่และปิดให้สนิท

ใส่ส่วนบรรจุน้ำยาซักผ้าเข้าไว้ในกล่อง

หมายเหตุ: 

 • ดีไซน์ของกล่องใส่ผงซักฟอกอาจแตกต่างจากรุ่นของคุณ
 • ในการกำจัดผงซักฟอกที่หลงเหลืออยู่ ให้เลือกโปรแกรม ล้างน้ำ+ปั่นแห้ง โดยปล่อยถังซักให้ว่างเปล่า
วิธีการทำความสะอาดแผ่นกรองตาข่ายของสายน้ำเข้าเครื่อง

เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายน้ำเข้าเครื่องหรือการระบายน้ำออก ขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดแผ่นกรองตาข่ายของสายน้ำเข้าเครื่องปีละหนึ่งหรือสองครั้ง มีแผ่นกรองสองชนิด นั่นคือ แผ่นกรองที่อยู่ข้างในสายน้ำเข้าเครื่อง และที่กรองเศษผงที่อยู่ด้านล่างของเครื่องซักผ้า 

ขั้นตอนที่ 1 คลายสกรูสายน้ำเข้าเครื่อง และดึงแผ่นกรองตาข่ายออกมา

คลายสกรูสายน้ำเข้าเครื่อง และดึงแผ่นกรองตาข่ายออกมา

ขั้นตอนที่ 2 ใช้คีมหนีบค่อยๆ ดึงแผ่นกรองตาข่ายออกมาจากส่วนปลายของสายยาง

ค่อยๆ ดึงแผ่นกรองตาข่ายออกมาจากสายยาง

ขั้นตอนที่ 3 นำไปล้างน้ำ นอกเหนือจากแผ่นกรองตาข่ายแล้ว ให้ทำความสะอาดด้านในและด้านนอกของขั้วต่อด้วยเช่นกัน

ล้างแผ่นกรองโดยใช้น้ำ

ขั้นตอนที่ 4 ดันแผ่นกรองกลับเข้าที่

ดันแผ่นกรองกลับเข้าที่

ขั้นตอนที่ 5 ติดตั้งสายยางเข้ากับเครื่องซักผ้าตามเดิม

ติดตั้งสายยางกลับเข้าที่
วิธีการทำความสะอาดที่กรองเศษผง

ขอแนะนำให้ทำความสะอาดที่กรองเศษผงปีละ 5 หรือ 6 ครั้ง เพื่อป้องกันการอุดตัน

ขั้นตอนที่ 1 เปิดฝาปิดที่กรองเศษผง 

เปิดฝาปิดที่กรองเศษผง

ขั้นตอนที่ 2 ถอดจุกระบายน้ำสีขาวออกจากท่อระบายน้ำฉุกเฉิน และระบายน้ำใส่ภาชนะที่เหมาะสม

ถอดจุกระบายน้ำ และระบายน้ำออกมา

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่ระบายน้ำออกจนหมดแล้ว ให้ถอดที่กรองเศษผงโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาและดึงออกมา 

หลังจากที่น้ำหยุดไหล ถอดที่กรองเศษผงโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

ขั้นตอนที่ 4 ทำความสะอาดที่กรองเศษผงด้วยแปรงขนนุ่ม

ทำความสะอาดที่กรองเศษผงด้วยแปรงขนนุ่ม

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบและทำความสะอาดที่กรอง จากนั้นให้ใส่กลับเข้าที่ โดยดันเข้าไปและหมุนตามเข็มนาฬิกาจนแน่นหนา ใส่จุกปิดท่อระบายน้ำฉุกเฉินกลับเข้าที่อย่างแน่นหนา

ใส่ที่กรองกลับเข้าที่ โดยดันเข้าไปและหมุนตามเข็มนาฬิกาจนแน่นหนา

ขั้นตอนที่ 6 ใส่ฝาปิดกลับเข้าที่ โดยวางไว้ตรงรูของช่องเปิดที่ด้านล่าง และดันหรือพับปิดเข้ากับด้านบน

ใส่ฝาปิดกลับเข้าที่

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถเปิดฝาปิดที่กรองเศษผง โดยสอดเหรียญหรือกุญแจเข้าไปในช่องที่ด้านบนแผงปิด และค่อยๆ งัดเปิดออกมา
 • ก่อนที่จะเปิดฝาปิด ให้วางผ้าขนหนูหรือตะกร้าไว้ข้างใต้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหกใส่พื้นจนเกิดความเสียหาย

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

RC01_Static Content