ขั้นตอนการเติมน้ำใส่ถาดซักมือเครื่องซักผ้า Active Dualwash

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-30

Q : ขั้นตอนเข้ามาที่ถาดซักมือในเครื่องซักผ้า Activ Dualwash


A
: ก่อนเริ่มการใช้งานต้องทำการต่อท่อน้ำเข้าให้เรียบร้อย

1 กดปุ่มเปิดเครื่อง (Power)
2 เปิดฝาเครื่อง (เปิดเฉพาะฝาบนให้ถาดซักมือยังคงปิดอยู่)
3 กดปุ่ม Water Jet จากนั้นน้ำจะเริ่มไหลเข้าถาดซักโดยเข้ามาจากด้านข้าง
4 เมื่อต้องการหยุดน้ำให้กดปุ่ม Water Jet อีกครั้ง

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ