[ตู้เย็น] วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเอง เมื่อตู้เย็นไม่มีความเย็น (No Cool)

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

1. ให้ตรวจสอบปลั๊กไฟว่าได้ทำการต่อไว้เรียบร้อยแล้วหรือยังและปลั๊กไฟมีกระแสไฟ

23

ให้ตรวจสอบเบรกเกอร์ว่าเบรกเกอร์อยู่ในตำแหน่ง On แล้วหรือยัง

หากไม่มีไฟจากช่องเสียบปลั๊กแนะนำให้ลูกค้าติดต่อช่างไฟฟ้าเข้ามาแก้ไข

35

2. ตรวจสอบตัวเครื่องไม่ได้อยู่ในโหมดสาธิตการใช้งาน ออกจากโหมดการใช้งาน ถอดปลั๊กออก 1 นาที จากนั้นเสียบปลั๊กใหม่

24

ตรวจสอบโหมด Vacation ถูกปิดไว้

25

3. ตรวจสอบว่าประตูปิดไว้อย่างถูกต้อง

26

4. ตรวจสอบว่าช่องแช่แข็ง/ช่องแช่เย็นบรรจุอาหารมากเกินไปหรือไม่

27

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ