เปลี่ยนฝาปิดบานตู้เย็น BESPOKE ได้อย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

ตู้เย็น Samsung BESPOKE ให้คุณปรับแต่งสีและพื้นผิวของบานประตูให้เข้ากับรสนิยมของคุณได้ ฝาปิดตู้เย็นแบบกำหนดเองสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาด้วยพื้นผิวและสีที่ต้องการ ทางที่ดีควรขอความช่วยเหลือจากวิศวกรซ่อมมืออาชีพในการเปลี่ยนหรือติดตั้งฝาปิดตู้เย็น

วิธีการเปลี่ยนฝาปิดตู้เย็น BESPOKE

การถอดหรือประกอบฝาปิดตู้เย็นด้วยตนเองอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บ ซื้อฝาปิดตู้เย็นใหม่ที่ร้านค้าปลีกของ Samsung หรือบนเว็บไซต์ของ Samsung แล้วผู้ติดตั้งที่ได้รับอนุญาตจะติดตั้งฝาปิดตู้เย็นให้คุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อร้านค้าปลีกของ Samsung หรือเว็บไซต์ Samsung ที่ใกล้ที่สุด เพื่อให้ผู้ติดตั้งที่ได้รับอนุญาตสามารถติดตั้งฝาปิดตู้เย็นให้คุณได้

bespoke refrigerator door panel replacement

หมายเหตุ: 

 • หากคุณพบปัญหาใดๆ กับฝาปิดตู้เย็น โปรดติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
 • สถานที่จำหน่ายฝาปิดตู้เย็นที่มีจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
 • อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเปลี่ยนฝาปิดตู้เย็นใหม่แม้ภายในระยะเวลารับประกัน
 • การถอดประกอบหรือประกอบฝาปิดตู้เย็นด้วยตนเองอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บ
 • Samsung จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ระหว่างการเปลี่ยนฝาปิดตู้เย็น
เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มาพร้อมกับอุปกรณ์แต่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง
 • ตัวดูด
 • ไขควงปากแบน
bespoke refrigerator door panel repleacement tools

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ตัวดูดเพื่อเปิดและถอดฝาปิดตู้เย็นออก

วิธีถอดฝาปิดตู้เย็นด้านบน

bespoke refrigerator upper door panel detach bespoke refrigerator upper door panel detach

ขั้นตอนที่ 1. ถอดคลิปยึดที่ฝาปิดตู้เย็นด้านบนออก

bespoke refrigerator upper door panel detach bespoke refrigerator upper door panel detach

ขั้นตอนที่ 2. ติดตัวดูดที่ด้านบนของฝาปิดตู้เย็นด้านบน

bespoke refrigerator upper door panel detach bespoke refrigerator upper door panel detach

ขั้นตอนที่ 3. ค่อยๆ ดึงตัวดูดไปข้างหน้าเพื่อดึงฝาปิดตู้เย็นด้านบนออก อย่าลืมใช้มือหนุนด้านล่างของฝาปิดตู้เย็นเพื่อไม่ให้ทำตก

วิธีถอดฝาปิดตู้เย็นด้านล่าง

bespoke refrigerator door lower panel detach bespoke refrigerator door lower panel detach

ขั้นตอนที่ 1. ถอดคลิปยึดที่ด้านล่างของฝาปิดตู้เย็นด้านล่าง

bespoke refrigerator door lower panel detach bespoke refrigerator door lower panel detach

ขั้นตอนที่ 2. ติดตัวดูดที่ด้านบนของฝาปิดตู้เย็นด้านล่าง

bespoke refrigerator door lower panel detach bespoke refrigerator door lower panel detach

ขั้นตอนที่ 3. ค่อยๆ ดึงตัวดูดไปข้างหน้าเพื่อดึงฝาปิดตู้เย็นด้านล่างออก ใช้มือประคองด้านบนของฝาปิดตู้เย็นเพื่อไม่ให้ตก

หมายเหตุ: 

 • ระวังได้รับบาดเจ็บระหว่างการถอดประกอบ
 • ระวังอย่าให้เกิดรอยขีดข่วนหรือทำให้ฝาปิดตู้เย็นเสียหายระหว่างการถอดประกอบ

วิธีประกอบฝาปิดตู้เย็นด้านบน

bespoke refrigerator upper door panel assembly bespoke refrigerator upper door panel assembly

ขั้นตอนที่ 1. วางฝาปิดตู้เย็นด้านบนลงในร่องที่ด้านล่างของประตูด้านบน

bespoke refrigerator upper door panel assembly bespoke refrigerator upper door panel assembly

ขั้นตอนที่ 2. กดขอบของฝาปิดตู้เย็นเข้าเพื่อยึดให้แน่น

bespoke refrigerator upper door panel assembly bespoke refrigerator upper door panel assembly

ขั้นตอนที่ 3. ใส่คลิปยึดสามตัวที่ด้านบนของฝาปิดตู้เย็น

วิธีประกอบฝาปิดตู้เย็นด้านล่าง

bespoke refrigerator lower door panel assembly bespoke refrigerator lower door panel assembly

ขั้นตอนที่ 1. วางฝาปิดตู้เย็นด้านล่างลงในร่องที่ด้านบนของประตูด้านล่าง

bespoke refrigerator lower door panel assembly bespoke refrigerator lower door panel assembly

ขั้นตอนที่ 2. กดขอบของฝาปิดตู้เย็นเข้าเพื่อยึดให้แน่น

bespoke refrigerator lower door panel assembly bespoke refrigerator lower door panel assembly

ขั้นตอนที่ 3. ใส่คลิปยึดสามตัวที่ด้านล่างของฝาปิดตู้เย็น

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างฝาปิดตู้เย็นและประตู และใส่คลิปยึดเข้าไปจนสุดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝาปิดตู้เย็นหลุดออกจากแรงภายนอก

หมายเหตุ: 

 • สีและพื้นผิวที่มีจำหน่ายของฝาปิดบานประตูตู้เย็น BESPOKE อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศ ผู้ให้บริการ หรือผลิตภัณฑ์
 • รูปภาพประกอบในเนื้อหานี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นอุปกรณ์ที่คุณมี

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ