บริการลูกค้าผู้บกพร่องทางการได้ยิน (Sign Language Service)

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15

ลูกค้าผู้บกพร่องทางการได้ยิน สามารถติดต่อ Thai Samsung Contact Center ผ่านบริการล่ามภาษามือ หรือ ผ่านแอพพลิเคชั่นช่วยถ่ายทอดการสื่อสาร เพื่อช่วยสื่อสารกับพนักงานของเราได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ หรือ

สามารถติดต่อ Thai Samsung Contact Center ได้โดยตรงผ่านบริการ Live chat ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ