[Galaxy J7 Prime] วิธีการแก้ไขเมื่ออุปกรณ์มีความร้อน

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15

Q : วิธีการแก้ไขเมื่ออุปกรณ์มีความร้อน

A : เมื่อคุณใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้นหรือใช้งานแอพพลิเคชั่นในเครื่องเป็นระยะเวลานาน  เครื่องของคุณอาจร้อนเมื่อสัมผัสซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน โปรดพักการใช้งานอุปกรณ์สักครู่ ถ้าอุปกรณ์ยังร้อนอยู่ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ