[Galaxy S8/S8+] ทำไมหน้าจอเป็นสีแดง/เหลืองเมื่อใช้ AMOLED?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-28

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ค. 60

 

 

 

 

 

 

Q : แม้ว่าฉันจะปรับความสมดุลของสีหน้าจอผ่านตัวเลือกเพื่อปรับปรุงปรากฏการณ์สีแดงหลังจากอัพเดทซอฟต์แวร์แล้ว  สีของหน้าจอจะกลับเป็นสีแดงหรือสีเหลืองอีกครั้งเมื่อเปิดใช้งานตัวกรองแสงสีน้ำเงินหรือ ตั้งค่าAMOLEDภาพยนตร์/ภาพถ่าย  ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?


A : คุณลักษณะตัวกรองแสงสีฟ้าช่วยลดความเมื่อยลาของดวงตา  โดยการจำกัด ปริมาณแสงสีน้ำเงินที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ  และ AMOLED cinema/photo ช่วยเพิ่มช่วงสีและความอิ่มตัวของสีเพื่อชมภาพยนตร์/ภาพถ่าย  เมื่อมีการตั้งค่าคุณสมบัติทั้งสองไว้  สีของหน้าจอจะมีสีแดงขึ้นกว่าสีของหน้าจอเริ่มต้นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการและเป็นผลการดำเนินงานตามปกติ  ความสมดุลของสีสามารถปรับได้เฉพาะในโหมดการปรับเปลี่ยนแบบ Adaptive และการปรับค่าของคุณจะไม่ถูกใช้ในขณะที่ตัวกรองแสงสีน้ำเงินสว่างขึ้น


                                    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ