[Gear S3] วิธีการรับสายเรียกเข้า

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

อัพเดทล่าสุด 23 ธ.ค. 59

 

 

 

 

 


Q : วิธีการรับสายเรียกเข้า


A : เมื่อมีการโทรเข้า ลาก 5  ออกด้านนอกวงกลมใหญ่ หรือ หมุนตัวเรือนตามเข็มนาฬิกาเพื่อรับสาย


                               2 

 

                         3      

   
     หรือหากเปิดใช้งานคุณสมบัติการควบคุมด้วยเสียงอยู่ คุณสามารถพูดว่า “Answer” เพื่อรับสาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ