[Gear Sport] วิธีชาร์จแบตเตอรี่เกียร์สปอร์ต

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-28

 

 

 

 

 

Q : ฉันจะชาร์จแบตเตอรี่เกียร์สปอร์ตของฉันได้อย่างไร


A : ใช้แท่นชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานเป็นครั้งแรกหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่และสายเคเบิลที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้ Gear เสียหาย
  - หากแบตเตอรี่หมดแล้ว เกียร์จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีเมื่อต่อเครื่องชาร์จ  หากปล่อยให้แบตเตอรี่หมด ให้ทำการชาร์จไฟสักสองสามนาทีก่อนเปิดเกียร์
  - หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างเกียร์และแท่นชาร์จไร้สายเกียร์อาจไม่ชาร์จอย่างถูกต้อง  ป้องกันไม่ให้เกียร์และเครื่องชาร์จแบบไร้สายเข้าสัมผัสกับเหงื่อของเหลวหรือฝุ่น

 

  1.เสียบสาย USB ปลายเล็กๆ กับช่องเสียบอเนกประสงค์ของแท่นชาร์จแบบไร้สาย
และเสียบปลายสายชาร์จขนาดใหญ่เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า  ตรวจดูให้แน่ใจว่าสาย USB เชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับแท่นชาร์จแบบไร้สาย

 

                1 

 

เพิ่มเติม
 - ใช้ที่ชาร์จและแท่นชาร์จแบบไร้สาย เกียร์ไม่สามารถชาร์จได้อย่างถูกต้องกับอุปกรณ์ชาร์จของบริษัทอื่น
 - การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ออุปกรณ์  ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน

 

   2.วางเกียร์ลงในแท่นชาร์จแบบไร้สาย


   3.หลังจากชาร์จเต็ม Gear แล้วให้ปลดการเชื่อมต่อออกจากแท่นชาร์จแบบไร้สาย  ถอดสาย USB ออกจากแท่นชาร์จไร้สายจากนั้นถอดสายชาร์จออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า


                         2 

 

เพิ่มเติม
  - เพื่อประหยัดพลังงานให้ถอดสายชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน แท่นชาร์จไม่มีสวิตช์เปิด/ปิดดังนั้นคุณต้องถอดปลั๊กชาร์จออกจากเต้าเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน  
  - ที่ชาร์จควรอยู่ใกล้กับเต้าเสียบไฟฟ้าและสามารถเข้าถึงได้ง่ายในขณะชาร์จ

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ