[Gear Sport] ขั้นตอนการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาด้วยภาพถ่าย

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-29

Q : ขั้นตอนการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาด้วยภาพถ่าย

 

A : ใช้ภาพถ่ายเป็นหน้าปัดนาฬิกาของคุณหลังการนำเข้าภาพถ่ายจากเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณ 

1 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอนาฬิกาและหมุนตัวเรือน หรือปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาและสัมผัส "กำหนดเอง" และที่ "My Photo+" ที่หน้าปัดนาฬิกา
2 สัมผัสหน้าจอและสัมผัส "เพิ่มรูปถ่าย"
3 เลือกภาพถ่ายเพื่อใช้เป็นหน้าปัดนาฬิกาของคุณและสัมผัส "ตกลง" และกด "ตกลง"
4 สัมผัส "ตกลง" อีกครั้ง (เพื่อเพิ่มภาพถ่ายเพิ่มเติม หมุนตัวเรือนตามเข็มนาฬิกา หรือปัดหน้าจอไปทางซ้ายและเลือก "เพิ่มรูปถ่าย" สามารถเพิ่มภาพถ่ายได้มากถึง 10 ภาพเป็นหน้าปัดนาฬิกา ภาพถ่ายที่คุณเพิ่มจะหมุนไปตามลำดับเวลา)

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ