[UA55KU6300XXT] ขั้นตอนปรับแต่งสัญญาณการแพร่ภาพด้วยตนเอง

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-10

อัพเดพล่าสุด 20 มิ.ย. 60

 

 

 

 

 

 

Q : ขั้นตอนการปรับแต่งสัญญาณการแพร่ภาพด้วยตนเอง


A : คุณสามารถสแกนหาช่องทั้งหมดด้วยตนเอง และบันทึกช่องที่สแกนได้ในโทรทัศน์ หากต้องการหยุดสแกนให้เลือก "หยุด" (ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่าเสาอากาศเป็น เสาอากาศ หรือ เคเบิล)  ซึ่งสามารถเลือกสแกนได้ดังนี้


   1.เข้าไปที่ "การตั้งค่า"


   2.เลือก "การแพร่ภาพ"


   3.เลือก "การตั้งค่าขั้นสูง"


   4.เลือก "การปรับแต่งด้วยตนเอง"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ