SmartService InShop

สัมผัสประสบการณ์สมาร์ทเซอร์วิสที่ศูนย์บริการ

 • H/W repair

  ตรวจเช็คอุปกรณ์มือถือ

 • Drop & Pick Up

  ส่งซ่อมสินค้าและรับคืนหลังจากซ่อมเสร็จ

 • S/W Upgrade

  อัพเกรด ซอฟท์แวร์

Smart Service in Shop Smart Service in Shop
ซัมซุงสมาร์ทเซอร์วิส

ซัมซุงสมาร์ทเซอร์วิส

ต้องการความช่วยเหลือ? คุณต้องการรับสมาร์ทโฟนที่ส่งซ่อมคืน?
หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ซัมซุงของคุณหรือไม่
ซัมซุงสมาร์ทเซอร์วิสให้บริการที่ศูนย์บริการใกล้คุณและให้คุณได้พบ
กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซัมซุงสมาร์ทเซอร์วิสและศูนย์บริการ
ที่มีบริการซัมซุงสมาร์เซอร์วิสใกล้บ้านคุณได้ตามข้อมูลด้านล่าง

ซัมซุงสมาร์ทเซอร์วิส

พบกับการดูแลที่ตรงตามความต้องการสำหรับคุณ
ซัมซุงสมาร์ทเซอร์วิส

 • H/W repair ตรวจเช็คอุปกรณ์มือถือ

  วิธีการใช้งาน กาแล็คซี่ สมาร์ทโฟน
  แนะนำแอพพลิเคชั่น(รวมถึงจากผู้ผลิตรายอื่น)
  แนะนำอุปกรณ์เสริม

 • Drop & Pick Up IMAGE ส่งสินค้าซ่อมและรับคืนเมื่อซ่อมเสร็จ

  สำรองข้อมูลและการตั้งค่า
  ตั้งค่าโรงงาน
  สมาร์ทสวิตส์

 • S/W Upgrade อัพเกรดซอฟท์แวร์

  เช็คซอฟท์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด(FOTA/SMART)
  วินิจฉัยและตรวจสอบ Galaxy
  สามาร์ทติวเตอร์

จุดให้บริการ Smart Service

Map