วิธีใช้ฟีเจอร์การตั้งค่าด่วนบน Smart Remote

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

ด้วยปุ่มการตั้งค่าบน Samsung Smart Remote รุ่น 2022 คุณสามารถใช้ Samsung Smart TV ได้สะดวกยิ่งขึ้น

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าทีวีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยกดปุ่ม ตั้งค่า/หมายเลข/สี หรือปุ่ม ตั้งค่า/หมายเลข/ตัวเลือก บน Smart Remote ของคุณ สามารถใช้การตั้งค่าด่วนเพื่อกำหนดค่าฟังก์ชันที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว

using Samsung TV with Smart Remote

ขั้นตอนที่ 1. กดปุ่ม การตั้งค่า/หมายเลข/สี(ตัวเลือก) บน Smart Remote ของคุณ

using the Quick Settings function step 1

ขั้นตอนที่ 2. กดปุ่ม ทิศทางขึ้น (ลง) หรือปุ่ม การตั้งค่า/หมายเขเลข/สี(ตัวเลือก) บน Smart Remote อีกครั้ง ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ เมนูการตั้งค่า/แป้นตัวเลขเสมือน/สี (ตัวเลือก) จะแสดงสลับกัน

using the Quick Settings function step 2
  • เมนูการตั้งค่า: จากเมนูการตั้งค่า คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกของฟังก์ชันที่คุณใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการตั้งค่าขั้นสูง ให้เลือก การตั้งค่าทั้งหมด
Quick Settings menu
  • แป้นตัวเลขเสมือน: คุณสามารถใช้แป้นตัวเลขเสมือนเพื่อเปลี่ยนช่องสัญญาณหรือป้อนค่าตัวเลขได้
Virtual numeric pad screen
  • แผ่นตัวเลือกที่มีสี: เลือกปุ่มสีที่แสดงเพื่อตั้งค่าตัวเลือกเฉพาะสำหรับฟีเจอร์ที่ใช้งาน.
Color option pad screen

หมายเหตุ: หน้าจอทีวีที่แสดงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นหรือประเทศของคุณ

หมายเหตุ: 

  • หากคุณมีปัญหากับ Samsung Smart TV คุณควรตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งานหรือไม่ เนื่องจากอาจมีวิธีแก้ไขปัญหาของคุณ
  • ภาพหน้าจอและเมนูของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นอุปกรณ์และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ