ต้องทำอย่างไรเมื่อหน้าจอทีวีปิดโดยอัตโนมัติ?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

ทีวีของคุณปิดโดยอัตโนมัติแม้ในขณะที่คุณไม่ได้ปิดทีวีหรือไม่? ลองแก้ไขปรากฏการณ์นี้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

หากทีวีของคุณปิดลงกะทันหันหรือแสดงโลโก้ Samsung ให้ลองตรวจสอบการตั้งค่าพลังงานจากเมนู ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเปิดใช้งานฟังก์ชัน ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ หรือ ปิดอัตโนมัติ ลองปิดการใช้งานฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานและพลังงานของคุณ

TV screen

ฟังก์ชันประหยัดพลังงานอัตโนมัติใช้สัญญาณ Wi-Fi และข้อมูลการใช้งานจากรีโมทคอนโทรลเพื่อตรวจสอบสถานะการใช้อุปกรณ์และปิดหน้าจอโดยอัตโนมัติหากตรวจพบว่าไม่มีการใช้งาน.

ขั้นตอนที่ 1. กดปุ่ม โฮม บนรีโมทคอนโทรลแล้วไปที่ เมนู

ขั้นตอนที่ 2. เลือก การตั้งค่า > การตั้งค่าทั้งหมด

setting Auto Power Saving function step 2

ขั้นตอนที่ 3. ไปที่ ทั่วไปและความเป็นส่วนตัว > พลังงานและการประหยัดพลังงาน

setting Auto Power Saving function step 3

ขั้นตอนที่ 4. ปิดใช้งานฟังก์ชัน ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ

setting Auto Power Saving function step 4

หมายเหตุ: การทำงานอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ Wi-Fi ที่คุณใช้

คุณสามารถลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นโดยการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ ซึ่งจะปิดทีวีของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานในช่วงเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 1. กดปุ่ม โฮม บนรีโมทคอนโทรล แล้วไปที่ เมนู

ขั้นตอนที่ 2. เลือก การตั้งค่า > การตั้งค่าทั้งหมด

setting Auto Power Off function step 2

ขั้นตอนที่ 3. ไปที่ ทั่วไปและความเป็นส่วนตัว > พลังงานและการประหยัดพลังงาน

setting Auto Power Off function step 3

ขั้นตอนที่ 4. ตั้งค่าฟังก์ชั่น ปิดอัตโนมัติ เป็น ปิด

setting Auto Power Off function step 4
  • หากมีการระบุช่วงเวลาและไม่มีกิจกรรมในช่วงเวลานั้น ทีวีจะปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ในบางพื้นที่ ฟังก์ชันปิดอัตโนมัติอาจไม่รองรับเมื่อ Samsung TV Plus ทำงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ '[2022] วิธีแก้ไขปัญหาเมื่อ The Frame ปิดโดยอัตโนมัติ' ด้วยบริการสนับสนุนของ Samsung.

หมายเหตุ:

  • หากคุณมีปัญหากับ Samsung Smart TV คุณควรตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งานหรือไม่ เนื่องจากอาจมีวิธีแก้ไขปัญหาของคุณ
  • ภาพหน้าจอและเมนูของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นอุปกรณ์และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ