การนำเสียงจากทีวีออกไปที่ชุดโฮมผ่านสาย HDMI (ARC)

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-20

Q : การนำเสียงจากทีวีออกไปที่ชุดโฮมผ่านสาย HDMI (ARC)

A : ขั้นตอนการตั้งค่าและเชื่อมต่อ

1 เชื่อมต่อสาย HDMI จาก PORT HDMI OUT ของโฮมเธียเตอร์เข้า PORT HDMI IN(ARC) ของทีวี
2 เช็คการตั้งค่าเสียงของทีวี ที่การตั้งค่าลำโพง : เลือกลำโพงภายนอก
การนำเสียงจากทีวีออกไปที่ชุดโฮมผ่านสาย HDMI (ARC)
3 เปิดใช้งาน ฟังก์ชั่น Anynet+ ที่ TV

กดเมนู > ระบบ > Anynet+ (HDMI-CEC) เลือกเปิด, เครื่องรับ เลือกเปิด

การนำเสียงจากทีวีออกไปที่ชุดโฮมผ่านสาย HDMI (ARC)
4 ที่ทีวีเลือก Source เป็นโฮมเทียเตอร์ที่เชื่อมต่อ จากนั้นเปิดใช้งาน Anynet+ และ ARC ของชุดโฮม

เปิด Anynet+ กดเมนู > การตั้งค่า > ระบบ > Anynet+ (HDMI-CEC) เลือกเปิด

การนำเสียงจากทีวีออกไปที่ชุดโฮมผ่านสาย HDMI (ARC)
5 หลังจากนั้นโฮมเธียเตอร์ต้องตั้งค่า Audio Return Channel เป็น : Auto (อัตโนมัติ) : แล้วจะสามารถนำสัญญาณเสียงจากทีวี ออกไปยังลำโพงโฮมเธียเตอร์ได้

ขั้นตอนการเปิด ARC เข้าเมนู Hometheater โดยกดปุ่ม Home (รูปบ้าน) ที่รีโมท  เลือก การตั้งค่า > เสียง > ช่องสัญญาณเสียงย้อน(ARC) > เลือกอัตโนมัติ

การนำเสียงจากทีวีออกไปที่ชุดโฮมผ่านสาย HDMI (ARC)

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ