วิธีแก้ไขเสียงไม่ออกไปที่ชุดโฮมผ่านสาย HDMI (ARC)

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-13

อัพเดทล่าสุด 29 พ.ย. 59

 

 

 

 

 

Q : วิธีการแก้ไขอาการตั้งค่านำเสียงจากทีวีออกไปที่ชุดโฮมผ่านสาย HDMI (ARC)  แต่เสียงไม่ออกไปยังชุดโฮมเทียเตอร์

 

 

A : ในกรณีที่ทำการตั้งค่าแล้ว แต่เสียงยังไม่ออกไปยังชุดโฮมเธียเตอร์  ให้ทำการแก้ไขโดยการรีเซตตัวเครื่องซึ่งสามารถทำได้ดังนี้
     - โทรทัศน์ ในโหมดสถานะ Stan By กดปุ่ม Info , Menu , Mute และ Power ON ตามลำดับ และเลือกเมนู Option และกด Factory Reset
     - ชุดโฮมเทียเตอร์ ในสถานะ No Disc กดปุ่ม Stop บน Front Panel ค้างไว้ 5 วินาที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ