[Smart TV] ฉันสามารถปรับความโปร่งแสงของเมนูได้อย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

Q : ฉันสามารถปรับความโปร่งแสงของเมนูได้อย่างไร? 

 

A : สามารถปรับความโปร่งแสงของเมนูได้ดังนี้

1 กดปุ่มเมนูที่รีโมท
2 เลือก ระบบ
3 เลือก การเข้าใช้งาน
[Smart TV] ฉันสามารถปรับความโปร่งแสงของเมนูได้อย่างไร?
4 เลือก ความสว่างเมนู
[Smart TV] ฉันสามารถปรับความโปร่งแสงของเมนูได้อย่างไร?

การตั้งค่า ความเข้มสูง เป็นเปิด จะสลับโหมดการแสดงผลเมนูเป็นแบทึบแสงโดยอัตโนมัติ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ความสว่างเมนู ด้วยตนเอง

[Smart TV] ฉันสามารถปรับความโปร่งแสงของเมนูได้อย่างไร?

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ