[UA55KU6300K] หน้าจอมืดเกินไป ทีวีปรับความสว่างเอง

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-13

Q : ภาพหน้าจอมืดเกินไปเหมือนมีการปรับความสว่างเอง

 

A : ถ้าหน้าจอมืดเกินไปขณะที่คุณชมโทรทัศน์ในที่มืดอาจเกิดจาก "เซนเซอร์ประหยัด"

เนื่องจากเซนเซอร์ประหยัดจะปรับค่าความสว่างของหน้าจอ  คุณสมบัตินี้จะวัดความสว่างของห้องและปรับความสว่างของโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ  เพื่อลดการใช้พลังงาน 

ถ้าต้องการปิดคุณสมบัตินี้  ให้เข้าไปที่ "การตั้งค่า"  แตะเลือก "ระบบ"  เลือก "วิธีประหยัด"  และกด "เซนเซอร์ประหยัด"

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ