มาร่วม TeamUnstoppable ด้วยกัน

เป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อพลังแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าและยืนหยัดที่จะก้าวต่อ
และลงมือทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จ... อย่ารอช้า แชร์เรื่องราว
ของคุณเข้ามา พร้อมลุ้นโอกาสเป็นเจ้าของรางวัลสุดพิเศษ


รางวัลสำหรับ
สุดยอดผู้ก้าวต่อไปไม่สต็อป

Phantom Black

ตัวช่วยให้ทุกการก้าวต่อเป็นไปได้ ง่ายกว่าที่เคย

กราไฟต์

ก้าวต่อไม่หยุด ไปให้สุดกว่าที่เคย

เตรียมพร้อมให้ทุกการก้าวต่อ ไม่มีสะดุด เพียงแชร์เรื่องราว
ส่งต่อแรงบันดาลใจ การก้าวต่อไปไม่สต็อป
ลุ้นรับ Samsung Galaxy Z Fold3 และ Samsung Galaxy Z Flip3
ไปแสดงพลังของชาว TeamUnstoppable  ต่อได้เลย

*Term & Condition

กติกาและเงื่อนไขกิจกรรม #วิชาก้าวต่อ

• เพียงร่วมทำ challenge บนแอปพลิเคชัน TikTok โดยรีวิวบอกเล่าเรื่องราวการก้าวต่อไปไม่สต็อปของตนเองที่ผ่านมา หรือในช่วงเวลานี้ พร้อมบอกเคล็ดลับที่ทำให้ก้าวต่อไปได้อย่างไร

• แล้วอัพโหลดวิดีโอบน TikTok ของตัวเอง พร้อมติดแฮชแท็ก #วิชาก้าวต่อ #TeamUnstoppableTH #DoWhatYouCant และตั้งค่าเป็นสาธารณะ

• การโพสต์ตามกติกาดังกล่าวนับเป็นการเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งเรื่องราวได้ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาของกิจกรรม

• ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รางวัลสุดพิเศษจากซัมซุง Samsung Galaxy Z Fold 3 มูลค่า 57,900 บาท สำหรับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล และ Samsung Galaxy Z Flip 3 มูลค่า 34,900 บาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ  จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 127,700 บาท

• ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 – 3 ตุลาคม 2564 (รวมทั้งสิ้น 27 วัน) ตามที่ปรากฏอยู่บน TikTok 

• ประกาศผลวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น.

กติกาและเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ

1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมรายการเท่านั้น จึงมีสิทธิ์รับรางวัล คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรมคือเป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา แต่ต้องพำนักอาศัย และมีที่อยู่ในประเทศไทย

2. รายละเอียดของรางวัล Samsung Galaxy Z Fold 3 มูลค่า 57,900 บาท สำหรับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล และ Samsung Galaxy Z Flip 3 มูลค่า 34,900 บาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ  จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 127,700 บาท

3. คัดเลือกผู้ชนะโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

• ความน่าสนใจของเรื่องราว (40 คะแนน)

• ความสร้างสรรค์ของ Content (30 คะแนน)

• ยอดไลก์ (30 คะแนน)

4.  บริษัทฯ จะดำเนินการคัดรายชื่อสำรอง จำนวน 5 รายชื่อ

5. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงคนละ 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม

6. วิดีโอที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้าประกวดต้องเป็นวิดีโอที่ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายหรือสร้างขึ้นเองเท่านั้น และห้ามมิให้ส่งในนามผู้อื่น และจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลอื่น โดยผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและรับรองว่างานที่ส่งเข้าประกวดนั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว หากมีการร้องเรียน หรือเป็นงานอันละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงจะรับผิดชอบในทุกกรณี

7. วิดีโอที่ส่งมาจะต้องไม่มีลักษณะใดๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงด้วยภาพ สัญลักษณ์ ชื่อเรียกขาน ชื่อยี่ห้อ คำขวัญ หรือการกระทำประการอื่นใด

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการแข่งขัน และไม่สามารถขอเงินคืนจากทางบริษัทฯ ได้

9. วิดีโอและการคอมเมนต์ที่แชร์ หรือโพสต์ต้องเป็นถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้คำ หรือ ข้อความที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี และกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง จะต้องไม่พาดพิง หรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใดอันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง ไม่สื่อความหมายรุนแรง อนาจาร หยาบคาย หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หากบริษัทฯ พบคำหรือข้อความที่บริษัทฯเห็นว่ามีลักษณะดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบโพสต์ คอมเมนต์ดังกล่าวในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรายการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมเข้าร่วมในการทำการตลาด การส่งเสริมการขายและ/หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแข่งขันกับทางบริษัท และยินยอมให้ทางบริษัทเปิดเผยชื่อ เสียง รูปถ่าย วิดีโอหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ในสื่อใดๆ สำหรับการส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์การแข่งขันนี้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิปฏิเสธที่จะเข้าร่วมหรือให้ความยินยอม อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอาจถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมการแข่งขัน

11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทฯ มีมีสิทธิเผยแพร่ ส่งเสริม คัดลอก ทำซ้ำ ส่งต่อ แสดง แก้ไข ดัดแปลง หรือใช้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และทางบริษัทฯสามารถเพิ่มตราสินค้า โลโก้ ชื่อ เครื่องหมาย และรูปภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในผลงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์การแข่งขันนี้ ในทุกรูปแบบ ผ่านสื่อต่างๆ ทุกประเภทซึ่งไม่จำกัดเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube, Twitter, TikTok และ Instagram และผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ที่มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ หรือพูดหรือให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่อสื่อมวลชนหรือสื่ออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดีย) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางบริษัทฯ

13. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้

14. พนักงานบริษัทฯ พนักงานตามสัญญาจ้าง ของบริษัท ไทยซังซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด และครอบครัวของ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมนี้

15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้

16. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพ ข้อความ และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ต่อผู้ร่วมกิจกรรม

17. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของ กิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว

18. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี หากบริษัทได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิกการร่วมสนุก รวมถึงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ ของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

20. โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้  โดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลจะเป็นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/

การประกาศรายชื่อและการรับของรางวัล

1. ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ผ่านหน้าเฟซบุ๊ค Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand) และเว็บไซต์ www.samsung.com/th/teamunstoppable

2. ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ไทยซังซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด ผ่านช่องทางข้อความส่วนตัวของ TikTok ที่ผู้ชนะใช้โพสต์วิดีโอ เพื่อติดต่อให้ยืนยันสิทธิ์ โดยผู้ชนะต้องตอบรับมายังบริษัทฯ และแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับวิธีการรับของรางวัลตามที่ระบุในเงื่อนไขด้านล่างภายใน เวลา 11.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2564 หากไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ชนะภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2564 หรือมีผู้สละสิทธิ์ ทางทีมงานจะพิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป

3. ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง

4. ผู้ชนะสามารถเลือกรับรางวัลได้ตามข้อกำหนดต่อไปนี้

4.1 กรณีเลือกให้บริษัทฯ ส่งของรางวัลไปให้ทางไปรษณีย์

ผู้ชนะจะต้องแจ้งที่อยู่จัดส่งสินค้าให้บริษัทฯ ทราบ พร้อมกับส่งเอกสารต่อไปนี้มาให้บริษัทฯ ที่อีเมล์  pichaya.v@samsung.comภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2564 หรือตามเวลาอื่นที่ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ 

• สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นกำกับสำเนาถูกต้อง) 1 ใบ

• หลักฐานการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเงินจำนวน 2,706 บาท สำหรับรางวัลชนะเลิศ Samsung Galaxy Z Fold 3 มูลค่า 57,900 บาท จำนวน 1 รางวัล หรือจำนวน 1,631บาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ  Samsung Galaxy Z Flip 3 มูลค่า 34,900 บาท จำนวน 2 รางวัล

กรณีที่ผู้ชนะไม่ดำเนินการข้างต้นให้ครบตามวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์

4.2 กรณีเลือกมารับของรางวัลกับทางบริษัทฯ โดยตรง

ผู้ชนะจะต้องนำเอกสารที่กำหนดต่อไปนี้ มายืนยันตัวตนภายในเวลา 11.00 น.ของวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด ชั้น 33 อาคารเอ็มไพร์ สาทรใต้ (หรือสถานที่ทำการของบริษัทอื่น ซึ่งบริษัทจะได้มีการนัดหมายอีกครั้ง)

• สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นต์กำกับสำเนาถูกต้อง) 1 ใบ

• หลักฐานการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเงินจำนวน 2,706 บาท สำหรับรางวัลชนะเลิศ Samsung Galaxy Z Fold 3 มูลค่า 57,900 บาท จำนวน 1 รางวัล หรือจำนวน 1,631บาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ  Samsung Galaxy Z Flip 3 มูลค่า 34,900 บาท จำนวน 2 รางวัล

กรณีที่ผู้ชนะไม่มารับของรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์