Quản lý tài khoản

Q. Tôi nên làm gì nếu có nhiều câu hỏi về điểm thưởng của mình? Click to Expand
A.

Nếu bạn vẫn có câu hỏi sau khi xem phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi, vui lòng gọi đến đường dây Dịch vụ Khách hàng miễn phí của chúng tôi theo số 1800 588 889 nhánh 2 để nghe tiếng Anh hoặc nhánh 1-9-6 để nghe tiếng Việt và được hỗ trợ 24/7 để trao đổi với nhân viên chăm sóc khách hàng.

Q. Làm cách nào để quản lý thông tin cá nhân được thu thập bởi chương trình Samsung Rewards? Click to Expand
A.

Samsung Rewards chỉ thu thập thông tin cá nhân cơ bản của người dùng để người dùng có thể tích lũy / đổi điểm sử dụng các dịch vụ hoặc mua các sản phẩm của Samsung.

Vui lòng truy cập trang Bảo mật để yêu cầu quyền truy cập thông tin của bạn.