Hủy đơn hàng

Q. Nếu tôi trả hàng trong thời gian quy định trả hàng thì điểm thưởng mà tôi đã quy đổi cho món hàng đó có được hoàn lại không? Click to Expand
A.

Nếu một sản phẩm đủ điều kiện được trả lại để hoàn tiền sau khi điểm thưởng đã được quy đổi, số điểm thưởng đã quy đổi sẽ phải hoàn lại sau khi sản phẩm trả lại đến kho của công ty mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.

Nếu bạn hủy đơn đặt hàng của mình trước khi công ty gửi sản phẩm, số điểm thưởng bảo lưu đã quy đổi sẽ được hoàn lại trong vòng vài ngày kể từ khi nhận lệnh hủy đơn hàng từ người tiêu dùng. 

Q. Tôi đã mua nhiều hơn một phẩm và muốn trả lại một phần đơn đặt hàng. Click to Expand
A.

Hoàn trả số tiền thanh toán bằng thẻ tín dụng / tiền mặt / số điểm thưởng được phân bổ cho từng mặt hàng.