Cách thức tích điểm

Q. Làm cách nào để tích lũy điểm thưởng? Click to Expand
A.

Điểm thưởng có thể tích lũy được khi mua các sản phẩm trên Samsung.com hoặc giao dịch thành công với Samsung Pay.

Q. Khi nào tôi sẽ nhận được điểm thưởng sau khi mua hàng tại Samsung.com? Click to Expand
A.

Người dùng sẽ nhận được điểm thưởng sau khi xác nhận đã nhận được hàng.

Trong hầu hết các trường hợp, đây là kết quả của việc chưa xác nhận đã nhận được hàng và điểm thưởng đang ở trạng thái chờ sẽ được kích hoạt ngay khi việc nhận hàng được xác nhận

(Xác nhận mua hàng: Việc mua hàng của bạn sẽ hoàn tất 14 ngày sau khi bạn nhận được sản phẩm.

Q. Tại sao tôi không thể tích lũy điểm thưởng? Click to Expand
A.

Bạn sẽ nhận được điểm thưởng sau khi đăng nhập vào tài khoản Samsung của mình và đăng ký tham gia chương trình Samsung Rewards.

Để được hỗ trợ thêm về việc tích lũy điểm, bạn có thể xem tại mục Hỗ trợ khách hàng tại 1800 588 889 nhánh 2 để nghe tiếng Anh hoặc nhánh 1-9-6 để nghe tiếng Việt và được hỗ trợ 24/7.

Q. "Trạng thái bảo lưu" điểm thưởng là gì? Click to Expand
A.

Trạng thái bảo lưu" điểm thưởng là điểm thưởng đã phát hành nhưng chưa thể quy đổi (có thể đổi được) được xem như điểm thưởng đang chờ xử lý.

Trong hầu hết các trường hợp, đây là kết quả của việc chưa xác nhận đã nhận được hàng và người dùng sẽ nhận được điểm thưởng ngay khi việc nhận hàng được xác nhận

(Xác nhận mua hàng: Việc mua hàng của bạn sẽ hoàn tất 14 ngày sau khi bạn nhận được sản phẩm).

Q. Tôi có thể kiếm được bao nhiêu điểm thưởng khi mua hàng tại Samsung.com? Click to Expand
A.

Đối với một giao dịch đủ điều kiện, bạn sẽ tích lũy được số điểm tương ứng với 1% giá trị của giao dịch.

Giá trị 1% có thể thay đổi theo chính sách công ty.

(ví dụ: giá trị giao dịch 1.000.000 VND, số tiền tích lũy 1% = 10.000 VND tương đương với 1.000 điểm, bạn sẽ nhận được 1.000 điểm sau khi mua hàng)

Q. Có bất kỳ ngoại lệ nào cho việc tích lũy điểm thưởng khi mua hàng tại Samsung.com không? Click to Expand
A.

Điểm thưởng chỉ tích lũy được khi khách hàng của Samsung.com mua các đơn hàng đủ điều kiện.

Các giao dịch khác ngoài các giao dịch mua này sẽ không nhận được điểm thưởng và điểm thưởng của các sản phẩm sẽ khác nhau.

Ngoài ra, một số sản phẩm có thể không đủ điều kiện để nhận điểm thưởng.

Một số đơn hàng không đủ điều kiện để nhận điểm thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở những đơn hàng do người dùng bán lại, bên thứ ba đặt hoặc do gian lận.

Samsung có quyền thay đổi và sửa đổi các lợi ích và loại trừ bất kỳ lúc nào.

Q. Điểm thưởng của tôi được tính trước hay sau thuế khi tôi mua hàng tại Samsung.com? Click to Expand
A.

Điểm thưởng của bạn dựa trên tổng tiền, không bao gồm thuế và phí vận chuyển.

Q. Loại đơn hàng nào không nhận được điểm thưởng? Click to Expand
A.

Một số phương thức thanh toán và loại đơn hàng nhất định không tích lũy được điểm thưởng.

Các phương thức thanh toán không đủ điều kiện để tích lũy điểm thưởng bao gồm điểm thưởng đã quy đổi và thẻ quà tặng.

Các lệnh trao đổi và nhượng quyền cũng có thể không hợp lệ.

Q. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thanh toán cho đơn hàng của mình bằng nhiều phương thức thanh toán tại Samsung.com? Click to Expand
A.

Điểm thưởng được tính dựa trên tổng tiền của đơn đặt hàng (không bao gồm thuế và phí vận chuyển, phương thức thanh toán khuyến mại, cũng như bất kỳ mặt hàng / sản phẩm bị loại trừ nào).

Ví dụ: nếu bạn chi tiêu 10.000.000 VND và thanh toán 5.000.000 VND bằng thẻ tín dụng và 5.000.000 VND bằng điểm thưởng, bạn sẽ tích lũy được điểm thưởng bằng 1% trên 5.000.000 VND được thanh toán bằng thẻ tín dụng (5.000 P = 50.000 VND)

Q. Có giới hạn về số điểm thưởng có thể tích lũy được và quy đổi mỗi ngày không? Click to Expand
A.

Không giới hạn số điểm tích lũy được và quy đổi mỗi ngày.

Q. Tôi chưa tích lũy được điểm thưởng sau này tôi có thể tích lũy được không? Click to Expand
A.

Nếu bạn mua với tư cách khách, bạn sẽ không tích lũy được điểm thưởng. Điểm sẽ được tích lũy nếu bạn đăng nhập vào tài khoản Samsung và đăng ký Samsung Rewards.