Si përdoren rregullisht Galaxy Buds Pro

Buds Pro i ri ju lejon të përjetoni një zë më të qartë dhe më të fortë se kurrë. Është e pajisur me një nivel më të lartë të teknologjisë aktive të shuarjes së zhurmës dhe jetëgjatësia e baterisë edhe më e gjatë. Për përdorim më të përshtatshëm të Galaxy Buds Pro, kontrolloni udhëzuesin e mëposhtëm të përdorimit të rregullt.

Para se të provoni rekomandimet e mëposhtme për zgjidhjet tuaja, sigurohuni që të kontrolloni nëse programi i pajisjes suaj dhe aplikacionet e lidhura janë përditësuar me versionin e fundit. Ju lutemi kontrolloni se si të përditësoni programet e aparatit tuaj mobile në renditjen vijuese.

Hapi 1. Shkoni tek Settings > Software update.

Hapi 2. Klikoni Download and install.

Hapi 3. Ndiqni udhëzimet në ekran.

Si vendosen rregullisht Galaxy Buds Pro

Për cilësinë më të mirë të zërit dhe funksionimin normal, është shumë e rëndësishme të vendosni Galaxy Buds Pro saktësisht në veshët tuaj. Nëse nuk i vendosni kufjet siç duhet, ato mund të mos funksionojnë, ose cilësia e zërit mund të jetë e dobët. 

Si futet saktësisht Galaxy Bud Pro në veshin e majtë

Mbajini kufjet në mënyrë që të shihni shenjat e drejtimit të stampuara, futni kufjet në veshët tuaj dhe më pas rregulloni kufjet duke i rrotulluar derisa të rrinë lehtë në veshët tuaj. Sensorët e ndjeshëm në prekje do të zbulojnë se keni vendosur kufjet kur ju i vendosni ato.

Atëherë, kufja do të lëshojë një tingull që ju informon se është identifikuar kufja. Një përputhje e saktë do t'ju japë zërin më të mirë dhe shuarjen e zhurmës aktive.

Shënim: Nëse tipari i prekjes së tingujve bëhet jo reagues në kufje ose tingulli i prekjes nuk dëgjohet kur e prekni, kufjet nuk janë pozicionuar si duhet në veshët tuaj dhe sensori i ndjeshëm në prekje nuk ka kontakt me veshin tuaj. Përdorni pjesët që përshtaten me veshët tuaj, nëse nuk dëgjoni një tingull që ju informon se është identifikuar kufja.

 

Përdorimi i saktë i tiparit me prekje

Nëse funksioni i prekjes nuk funksionon edhe pse kufjet janë vendosur si duhet, verifikoni nëse është përdorur zona e duhur e prekjes. Referojuni imazhit më poshtë për zonën që shfaqet në Galaxy Buds Pro.

Si përdoren funksionet e Galaxy Buds Pro

Shënim:

  • Për të mos dëmtuar veshët tuaj, mos ushtroni presion të tepërt në kufje me majat e gishtave.
  • Për të shmangur dëmtimin e zonave të prekjes, mos i prekni kufjet me asgjë të mprehtë.

Këshilla për problemet e zërit të dobët

Verifikoni nëse Galaxy Buds Pro janë ekspozuar ndaj ujit

Nëse pajisja është ekspozuar ndaj ujit ose lagështirës, zëri mund të mos dëgjohet qartë gjatë përdorimit të pajisjes, sepse uji mund të futet brenda kufjeve gjatë ekspozimit ndaj ujit.

Nëse pajisja laget, së pari ju lutemi ta thani mirë duke e fshirë me një leckë të pastër dhe të butë dhe duke i tundur për të larguar ujin nga pajisjet.

Gjeni më shumë në lidhje me rezistencën ndaj ujit tek ‘Verifikoni rezistencën ndaj ujit të Galaxy Buds Pro’ me Samsung Support. 

Sigurohuni që kufjet të jenë pranë pajisjes së lidhur

Nëse përjetoni çështje të cilësisë së zërit ndërsa përdorni veçorinë 360 Audio, ju duhet të verifikoni që distanca midis kufjeve dhe pajisjes së lidhur të jetë afër njëra-tjetrës.

Rekomandohet të përdorni këtë veçori brenda rrezes së dorës tuaj. Nëse jo, mund të përjetoni që zëri nuk vjen rrjedhshëm dhe herë pas here shkëputet.

Gjeni më shumë në lidhje me funksionin 360 Audio tek ‘Dëgjoni median me Galaxy Buds Pro 360 Audio‘ me Samsung Support.

Verifikoni mjedisin e rrjetit wireless të pajisjes së lidhje me Galaxy Buds Pro

Sigurohuni që simptoma të ngjashme të shfaqen kur inspektoni me një pajisje tjetër wireless në të njëjtin vend dhe që simptomat të zhduken kur zhvendosen diku tjetër.

Buds Pro është një produkt TWS (Truly Wireless Stereo) dhe ndërprerja e zërit mund të ndodhë përkohësisht për shkak të ndërhyrjes së sinjalit Bluetooth të shkaktuar nga valët e ngarkuara radio rreth tij. Problemet me mjedisin e rrjetit të lidhur mund të rezultojnë në cilësi të dobët të zërit ose performancës së Bluetooth. 

Verifikoni volumin ose zërin e pajisjes së lidhur

Mund të përjetoni rënie të volumit ose zhurmë në varësi të volumit të pajisjes së lidhur. Për ta shmangur këtë, përshtatni zërin e pajisjes së lidhur.

Verifikoni nëse altopolanti dhe kanali i ajrit janë të pastra

Nëse në altoparlant grumbullohen dyllë veshi ose mbeturina, volumi mund të jetë më i ulët se sa duhet të jetë me konfigurimin aktual ose cilësia e zërit mund të prishet. Hiqni dyllin e veshit ose mbetjet me një furçë të butë të pastër, të thatë, shtupa pambuku ose mjete të tjera.

Para se të pastroni altoparlantin, shkëputni majën e kufjes nga kapësja në pjesën e poshtme të kufjes.

Si pastrohen altoparlanti dhe kanali i ajrit të Galaxy Buds Pro

① Altoporlanti           ② Kanali i ajrit

  • Mos përdorni asgjë të mprehtë ose të tepruar gjatë heqjes së dyllit të veshit ose mbeturinave. Altoparlanti dhe kanali i ajrit mund të dëmtohen.
  • Mbani kufjet të thata. Mos lejoni lëngje të bien në kontakt ose të hyjnë në vesh.
  • Pastroni rregullisht kufjet për të parandaluar krijimin e dyllit të veshit ose mbeturinave në altoparlant dhe në kanalin e ajrit.
Verifikoni versionin e programit të instaluar

Sigurohuni që aplikacioni Galaxy Wearable i instaluar në pajisjen mobile, programi i pajisjes mobile dhe programi Galaxy Buds Pro të jenë të gjitha versioni i fundit. Për të rezultatin më të mirë, rekomandohet të përditësoni çdo program përfshirë aplikacionin Galaxy Wearable në versionin e fundit.

  • Për të përditësuar progamin Galaxy Buds Pro, aktivizoni aplikacionin Galaxy Wearable në pajisjen mobile dhe klikoni përditësimin e programit të kufjeve.
  • Për të azhurnuar softuerin e pajisjes suaj celular.

Hapi 1. Shkoni tek Settings > Software update.

Hapi 2. Klikoni Download and install.

Hapi 3. Ndiqni udhëzimet në ekran.

Shënim: Pamjet dhe menyja e aparatit mund të ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes dhe versionit të softuerit.

Faleminderit për komentin tuaj