مشخصات

مشخصات

رنگ‌ها

Galaxy S20 به رنگ خاکستری کیهانی از پشت دیده می‌شود Galaxy S20 به رنگ خاکستری کیهانی از پشت دیده می‌شود
خاکستری
Galaxy S20 به رنگ آبی ابری از پشت دیده می‌شود Galaxy S20 به رنگ آبی ابری از پشت دیده می‌شود
آبی روشن
Galaxy S20 به رنگ صورتی ابری از پشت دیده می‌شود Galaxy S20 به رنگ صورتی ابری از پشت دیده می‌شود
صورتی روشن

*تصاویر Galaxy S20

رنگ‌ها

Galaxy S20 plus به رنگ مشکی کیهانی از پشت دیده می‌شود Galaxy S20 plus به رنگ مشکی کیهانی از پشت دیده می‌شود
مشکی
Galaxy S20 plus به رنگ خاکستری کیهانی از پشت دیده می‌شود Galaxy S20 plus به رنگ خاکستری کیهانی از پشت دیده می‌شود
خاکستری
Galaxy S20 plus به رنگ آبی ابری از پشت دیده می‌شود Galaxy S20 plus به رنگ آبی ابری از پشت دیده می‌شود
آبی روشن

*تصاویر Galaxy S20+‎

رنگ‌ها

Galaxy S20 Ultra به رنگ مشکی کیهانی از پشت دیده می‌شود Galaxy S20 Ultra به رنگ مشکی کیهانی از پشت دیده می‌شود
مشکی
Galaxy S20 Ultra به رنگ خاکستری کیهانی از پشت دیده می‌شود Galaxy S20 Ultra به رنگ خاکستری کیهانی از پشت دیده می‌شود
خاکستری

*تصاویر Galaxy S20 Ultra

رنگ‌ها

Galaxy S20 FE سورمه ای Galaxy S20 FE سورمه ای
سورمه ای
Galaxy S20 FE بنفش روشن Galaxy S20 FE بنفش روشن
بنفش روشن
Galaxy S20 FE سبز روشن Galaxy S20 FE سبز روشن
سبز روشن
Galaxy S20 FE قرمز Galaxy S20 FE قرمز
قرمز
Galaxy S20 FE سفید Galaxy S20 FE سفید
سفید
Galaxy S20 FE نارنجی Galaxy S20 FE نارنجی
نارنجی

*تصاویر Galaxy S20 FE