مشخصات

طراحی

رنگ‌ها،

Galaxy Z Fold2 در رنگ برنزی مات، که از پشت به‌صورت کمی بازشده و با تصویر زمینه پروانه‌ روی صفحه نمایش کاور دیده می‌شود. Galaxy Z Fold2 در رنگ برنزی مات، که از پشت به‌صورت کمی بازشده و با تصویر زمینه پروانه‌ روی صفحه نمایش کاور دیده می‌شود.
Mystic Bronze

*تصاویر Galaxy Z Fold2

مشخصات

پشتیبانی