چگونه می‌توانم از حالت گرمایش دستگاه تهویه هوای خود استفاده کنم؟

آخرین تاریخ به روز رسانی : سپتامبر ۳۰. ۲۰۲۰

محصولات تهویه مطبوع Samsung می‌توانند گرما نیز تولید کنند. به دو روش می‌توانید استفاده کنید - به‌عنوان دستگاه تهویه هوا در تابستان و به عنوان گرم‌کن در زمستان. نیازی به خرید گرم‌کن جداگانه نیست و از این لحاظ، این دستگاه صرفه اقتصادی دارد. حالت گرمایش دستگاه تهویه هوا شما می‌تواند جریان هوای گرم را به‌سرعت و بدون انتظار طولانی تولید کند.

دمای هوای اتاق خود را با استفاده از دستگاه تهویه هوا کنترل کنید

با استفاده از حالت گرمایش، دستگاه تهویه هوا می‌تواند فضای اطاق شما را گرم کند. در صورت روشن کردن حالت گرمایش به مدت 3 تا 5 دقیقه نخست، ممکن است فن، پیش از گرم شدن دستگاه تهویه هوا کار نکند تا بدین ترتیب هوای سرد خارج نشود. اگر گرمایش دستگاه تهویه هوا کافی نبود، از وسیله گرمایشی دیگری همزمان با دستگاه تهویه هوا استفاده کنید.

توجه: دستگاه تهویه هوا انرژی گرمایشی را از هوای بیرون می‌گیرد و اتاق را گرم می‌کند. به همین دلیل، در صورتی که دمای هوای بیرون بسیار سرد باشد، ممکن است توانایی گرم کردن دستگاه کاهش پیدا کند.

 

نحوۀ کنترل دما با استفاده از کنترل

مرحله 1. دکمه پاور کنترل را برای روشن کردن دستگاه تهویه هوا فشار دهید. 

مرحله 2. برای انتخاب حالت عملیات، دکمه Mode را فشار دهید. با هر بار فشار دادن دکمه Mode، حالت بین Auto → Cool → Dry → Fan → Heat تغییر می‌کند.

 

مرحله 3. پس از انتخاب حالت، دمای مورد نظر خود را انتخاب کنید.

مرحله 4. در صورت نیاز، سرعت فن را با استفاده از دکمه‌های کنترل تنظیم کنید.

 

توجه:

  • طراحی واقعی کنترل ممکن است با طراحی مدل شما تفاوت داشته باشد.
  • این تصویر فقط به عنوان نمونه به زبان انگلیسی است، اما ممکن است به زبان کشور شما در دسترس باشد.

هنگامی که دمای بیرون ساختمان پایین و رطوبت بالا باشد، ممکن است در مبدل حرارتی بیرون ساختمان یخ تشکیل شود که بازدهی گرمایش را کاهش دهد. هنگامی که این شرایط در زمان روشن بودن حالت گرمایش وجود داشته باشد، دستگاه تهویه هوا عملکرد یخ‌زدایی را به مدت 5 تا 12 دقیقه اجرا می‌کند تا یخ‌های مبدل حرارتی بیرون ساختمان از بین برود.

علامت df در دستگاه داخل ساختمان ظاهر خواهد شد.

هنگامی که عملکرد یخ‌زدایی روشن است، نمایشگر دستگاه داخل ساختمان علامت df را نمایش می‌دهد، و بخار از دستگاه بیرون ساختمان تولید می‌شود. سپس، عملکرد دستگاه تهویه هوا متوقف می‌شود تا از خارج شدن هوای خنک از دستگاه داخل ساختمان جلوگیری شود.

توجه: پیش از اتمام عملکرد یخ‌زدایی، نمی‌توانید گزینه‌های دیگری با کنترل انتخاب کنید.

از نظرات شما متشکریم