نحوه رسیدگی به سوالات مشتری در مورد استفاده از پرینتر

HP به کلیه سوال ها ی مربوط به پرینتر رسیدگی میکند ، بنابراین برای راهنمایی بیشتر لطفا به وب سایت رسمی HP مراجعه نمایید