لغو ثبت از اشتراک‌گذاری نمایه، اشتراک‌گذاری ساده و پیام‌رسانی پیشرفته

اگر نمی‌خواهید از اشتراک‌گذاری نمایه، اشتراک‌گذاری ساده و پیام‌رسانی پیشرفته استفاده کنید، با انجام مراحل زیر ثبت آنها را در ویژگی‌های پیشرفته لغو کنید.

ممکن است برخی ویژگی‌ها بسته به کشور و ارائه‌کننده سرویس شما موجود نباشند.

پس از لغو ثبت، تمام داده‌های مربوطه حذف شده و قابل بازیابی نخواهند بود.
اگر تصمیم گرفتید دوباره از اشتراک‌گذاری نمایه، اشتراک‌گذاری ساده و پیام‌رسانی پیشرفته در تلفن خود استفاده کنید، باید مجدداً اعتبار شماره تلفن خود را تأیید نمایید.

نحوه لغو ثبت از ویژگی‌های پیشرفته در تلفن
مرحله ۱

شماره تلفن دستگاه خود را برای لغو ثبت وارد کنید و ما یک کد تأیید برایتان ارسال می‌کنیم.

Israel ‏(+972)

مرحله ۲

کد تأییدی که به تلفنتان ارسال کردیم را وارد کرده و ارسال کنید.