Hvilke lyder kan kjøleskap/fryser fra Samsung lage?

I henhold til de nye europeiske miljøbestemmelsene, er alle produsenter av kjøleprodukter pålagt å bytte ut gamle, miljøskadelige kjølevæsker som ofte kalles freon.

Kjølemiddelet som brukes i dag, isobutan, er miljøvennlig, men krever høyere trykk i kjølesystemet, noe som påvirker produktets naturlige lydnivå. Vi vil gjerne hjelpe deg å gjenkjenne og skille vanlige lyder fra uvanlige lyder.

Oppdag lydene som regnes som normale, nedenfor, og i hvilke tilfeller du kan gjøre noe for å redusere dem:

Normale lyder som ikke krever noen handling

Gurglende, boblende, klukkende eller dryppende lyder

Denne lyden kan høres flere ganger om dagen når produktet er i bruk. Det skyldes kjølemiddel som strømmer gjennom systemet og omdannes fra gass-tilstand til flytende tilstand. Slike lyder er vanlige hos nye produkter.

Et symbol sammenligner lyden av et kjøleskap med lyden av kokende vann
Luftsirkulasjonslyd

Produkter med automatisk avrimingsfunksjon er utstyrt med vifter som gjør at den kalde luften sirkulerer inne i enheten. Lyden fra disse viftene kan høres. Hos enkelte modeller er også kompressoren utstyrt med en kjølevifte.

Et symbol sammenligner lyden av et kjøleskap med lyden av damp fra et strykejern
Tappende lyd

Produkter med automatisk avrimingsfunksjon er utstyrt med et varmeelement som bidrar til avrimingen. Tappende lyder kan høres fra materiale som utvider seg eller isbiter som løsner under tining. Dette er normalt for denne typen produkt.

Et symbol sammenligner lyden av et kjøleskap med lyden av et eggeskall som sprekker
Klikkende lyd

En klikkelyd kan høres når kompressoren starter og stopper. Denne lyden, som kommer fra tennmekanismen, er normal for kompressorer som drives av vekselstrøm. Modeller med inverterkompressorer har ikke startreleer.

Et symbol sammenligner lyden av et kjøleskap med lyden av knipsende fingre

Lyder som kan reduseres med noen konkrete handlinger

Vibrasjonslyd

Kjøleskapet inneholder rør som vibrerer litt når kjølemiddelet pumpes inn i systemet. Disse rørene må ikke blokkeres eller være i kontakt med andre rør eller ledninger. Det kan også skje at hyller, skuffer og andre gjenstander inne i kjøleskapet kan vibrere når kjøleskapet er i drift.

Et symbol sammenligner lyden av et kjøleskap med vibrasjonen av en mobiltelefon

Slik kan du forsøke å unngå at støyen oppstår:

1 Endre plasseringen til kjøleskapet og sørg for at rørene ikke er i kontakt med hverandre eller veggen.
2 Plasser kjøleskapet i oppreist posisjon, uten å lene det mot noe.
3 Juster kjøleskapets føtter slik at det står i vater.
4 Ta ut maten og sett den tilbake i hyllene.
5 Sørg for at beholderne i kjøleskapet ikke berører hverandre.
6 Sjekk at det ikke er noen gjenstander bak eller under kjøleskapet.
Summing fra kompressor

Støyen fra kompressoren kommer fra den elektriske motoren som driver den mekaniske pumpen. Lyden høres hver gang kompressoren starter.

Et symbol sammenligner lyden av et kjøleskap med lyden av motoren til en luftkompressor

Hvor ofte kompressoren starter avhenger av:

1 Den innstilte temperaturen.
2 Hvor ofte døren åpnes og lukkes.
3 Temperaturen i rommet.
4 Hvor god ventilasjon det er rundt produktet.
5 Hvor mye mat som oppbevares og om maten er varm.

Hvis du vil redusere summingen fra kjøleskapets elektriske motor, må du følge noen spesifikke vaner for å optimere bruken av det, blant annet:

1 Unngå å overfylle kjøleskapet med store mengder varer.
2 Atskill maten ordentlig slik at luften lettere kan sirkulere.
3 La dørene stå åpne så kort tid som mulig.
4 Hold kjøleskapet unna varmekilder som for eksempel ovner eller radiatorer.
5 Juster temperaturen på kjøleskapet etter mengden mat i det: reduser den litt når det er nesten fullt, og øk den litt når det er nesten tomt.
6 Unngå å sette varm eller lunken mat i kjøleskapet.
Lyder knyttet til produksjon av is

Lydene som høres når fryseren slipper is i kurven, er en del av den normale driften. For korrekt drift anbefales det imidlertid: 

1 Fjern frossent vann, og tøm kurven når isdispenseren ikke skal brukes på lenge.
2 Sjekk at ledningen ikke er tilstoppet når dispenseren skal brukes igjen etter lang tid.

Hvis en av våre teknikere allerede har kontrollert kjøleskapet for støy og ikke kan finne noen feil, kan du være trygg på at produktet er i god stand.

Merk: Hvis produktet ikke har noen teknisk feil, vil du selv måtte dekke kostnadene som du er blitt enig med serviceteknikeren om for besøket.

icon icon

Brukerveiledning

Du finner mer informasjon om egenskapene og funksjonene til Samsung-kjøleskapet ditt i brukerveiledningen.

samsmung centre samsmung centre

Samsung Support Senter

Hvis du har prøvd alle mulige løsninger, men problemet vedvarer, kan du kontakte nærmeste Samsung servicesenter.

Takk for din tilbakemelding