Hvordan skifter jeg ut vannfilteret i kjøleskapet mitt?

Samsung-kjøleskap er utstyrt med filtre for å rense vann eller fjerne lukt. Når den maksimale bruksgrensen er nådd for hvert filter, vises det et rødt lys som informerer deg om at du må skifte ut filtrene. Se instruksjonene nedenfor for å skifte ut vannfilter. Det er også bra å sjekke brukerhåndboken til kjøleskapet for ytterligere informasjon.

Når vannfilterindikatoren lyser på displaypanelet

Vannfilterindikatorlampen er forhåndsinnstilt til å bli oransje etter fem måneder eller 1703 liter (450 amerikanske gallon), og rød etter seks måneder eller 1893 liter (500 amerikanske gallon). 

For å tilbakestille vannfilterindikatoren, må du skifte ut filteret og tilbakestille funksjonen på kontrollpanelet. Avhengig av den gitte modellen, kan lyset være enten grønt eller blått.

indikator viser skift ut vannilteret

Merk:

  • Den faktiske utformingen av displaypanelet kan variere avhengig av hvilken type modell du har.
  • Dette bildet er bare et eksempel på engelsk, men det er også tilgjengelig på språket i landet ditt.
Finn plasseringen til vannfilteret

Vanligvis er vannfilteret i midten innvendig eller i bunnen av kjøleskapet.

finn en plassering av vannfilteret

Merk: Vannfilterets plassering kan variere avhengig av kjøleskapsmodell.

Slik skifter du ut vannfilteret

For å alltid motta rent og renset vann eller is, anbefales det å skifte ut filteret umiddelbart når signalet om å skifte ut filteret vises på displaypanelet. Etter at filteret er skiftet ut, anbefales det å bruke vannet etter å ha helt ut over 500 ml.
 

Når du skifter ut vannfilteret, må du først lukke vannforsyningsventilen. Når du er ferdig med utskiftningen, må du forsikre deg om at vannforsyningsventilen er slått på igjen.

Trinn 1. Trykk og hold inne knappen for Istype/Filterskift på kontrollpanelet i tre sekunder for å tilbakestille filteret.

Trinn 2. Åpne filterdekselet og vri vannfilteret mot klokken (venstre). Trekk vannfilteret ut av skapet.

Trinn 3. Sett et nytt filter i og vri det med klokken til det låser seg (mot høyre).

Slik skifter du ut vannfilteret

Merk:

  • Dette bildet er bare et eksempel på engelsk, og er tilgjengelig på språket i landet ditt.
  • Hold filterpatronen vannrett når den trekkes ut.

Tilbakestill filterindikatorlampen etter utskifting

Etter utskifting med et nytt filter, må syklusen for filterutskifting tilbakestilles igjen ved å trykke og holde alarmknappen inne i tre sekunder. Utmerket ytelse og riktig utskiftningssyklus er sikret. Ved tilbakestilling endres fargen på filterindikatoren fra rød til grønn (eller ordene Skift ut filter forsvinner).

sørg for å tilbakestille filterindikatorlampen

Merk: Dette bildet er bare et eksempel på engelsk, og er tilgjengelig på språket i landet ditt.

Slik finner du et serienummer på kjøleskapet ditt

For å skifte ut filteret, må du sjekke serienummeret som tilsvarer hvert filter til din kjøleskapsmodell. Alle Samsung-kjøleskap har etiketter plassert på to steder av produktet.
 

  • Serienummeret finnes enkelt ved å åpne den øverste venstre døren foran eller nederst til venstre.
  • Modellnummer og serienummer på kjøleskapet er trykt på etiketten. 
     

Du kan finne en liste over tilgjengelige filtre ved å kontakte kundeservice eller ved å kjøpe et filter online ved å angi serienummeret til kjøleskapet.

sjekk serienummeret på kjøleskapet

Takk for din tilbakemelding