Hvorfor er linsen til det bakre kameraet i Note9 ikke sentrert?

Du har kanskje lagt merke til at linsen til det bakre kameraet i Note9 er ute av senter.

Det skyldes bare den optiske bildestabiliseringsfunksjonen (OIS), som krever ekstra plass. Så når kameraet ikke er i bruk, kan vekten av linsen gjøre at den forskyver seg til én side.

Dette er normalt, og linsen vil flytte seg tilbake til sin optimale plass når OIS-funksjonen aktiveres og kameraet åpnes.

Bakre kameralinse ute av senter.

Forskjøvet linse i hovedkameraet

Sentrert bakre kameralinse.

Sentrert linse i hovedkameraet

Takk for din tilbakemelding