Slik feilsøker du mikrofonen til din Galaxy-telefon når den ikke gjenkjenner tale så godt

Hvis den utgående lyden er for lav under en samtale, eller hvis talekommandoene for Bixby eller Google Assistant ikke gjenkjennes godt, så følg veiledningen nedenfor for å sjekke dette.

Før du prøver nedenstående anbefalinger, så sjekk om enhetens programvare og tilknyttede apper er oppdatert til den nyeste versjonen. For å oppdatere mobilenhetens programvare, følg disse trinnene: 

Trinn 1. Gå til Innstillinger > Programvareoppdatering.

Trinn 2. Trykk på Last ned og installer.

Trinn 3. Følg instruksjonene på skjermen.

 

Telefonen gjenkjenner kanskje ikke talen din godt hvis mikrofonhullet er blokkert av fremmedlegemer som for eksempel et klebende beskyttelsesdeksel eller en beskyttelsesplast lagt på telefonen før kjøp. Mikrofonen er plassert i bunnen av telefonen din. Sørg for at ingen fremmedlegemer blokkerer mikrofonhullet, og prøv på nytt etter at du har fjernet alt du finner.

Mikrofonhull plassering.

Det å starte på nytt kan ganske enkelt løse problemet ditt. Etter å ha startet på nytt, sjekk den utgående lyden ved samtale, eller prøv en talekommando for Bixby eller Google Assistant. Følg trinnene nedenfor for å starte telefonen din på nytt.

Trinn 1. Sveip ned fra toppen av telefonskjermen for å åpne Hurtigpanelet.

Trinn 2. Trykk på Av/på-ikonet, og trykk deretter på Gjenstart.

Gjenstart enhet.

Trinn 3. Hvis telefonen gjenstarter normalt, så sjekk om det samme problemet vedvarer.

Prøv å bruke mikrofonen i sikker modus. Hvis det ikke er noe problem i sikker modus, så kan det være et problem forårsaket av en installert tredjeparts app på telefonen din. For å finne ut hvilken app som forårsaker problemet, kan du prøve å avinstallere appene i rekkefølge med den siste installasjonen først.

Trinn 1. Åpne Hurtiginnstillinger. Trykk på Av/på-ikonet øverst på skjermen.

Trinn 2. Berør og hold inne Slå av inntil ikonet Sikker modus vises.

Trinn 3. Trykk på Sikker modus. Hvis du har kommet inn i Sikker modus, vil det stå Sikker modus nederst på skjermen.

Sikker modus.

Merknad: Skjermbildene og menyene på enheten kan variere avhengig av enhetsmodell og programvareversjon.

Trinn 4. Når telefonen er i sikker modus, prøv å foreta et anrop eller å bruke mikrofonen i en annen app. Hvis du ikke har noen problemer med mikrofonen i Sikker modus, betyr det at problemet forårsakes av en app.

Trinn 1. Åpne Innstillinger-appen

Ikon for Innstillinger-appen

Trinn 2. Trykk på Personvern

Personvern valgt i menyen Innstillinger

Trinn 3. Sørg for at bryteren ved siden av Mikrofontilgang er slått på

Bryter ved siden av Mikrofontilgang valgt i Personverninnstillinger

Hvis du har en Bluetooth-lydenhet tilkoblet, kan telefonen din bruke mikrofonen på denne enheten i stedet for telefonens egen mikrofon.

For å sjekke hvorvidt det er noen Bluetooth-enheter tilkoblet:

Trinn 1. Sveip nedover fra toppen av skjermen

Trinn 2. Trykk og hold inne Bluetooth-symbolet

Bluetooth-ikon valgt i Innstillinger-panelet

Trinn 3. Trykk på tannhjulet ved siden av enhver tilkoblet enhet

5Tannhjul ved siden av Galaxy Buds valgt i Bluetooth-menyen

Trinn 4. Sjekk om bryterne ved siden av Anrop og Lyd er slått av

Brytere ved siden av Anrop og Lyd valgt i Galaxy Buds Bluetooth-innstillinger

Samsung Members lar deg kjøre diagnostikk-tester for å sjekke at telefonen din fungerer korrekt.

Trinn 1. Åpne Samsung Members-appen

Samsung Members-ikonet

Trinn 2. Trykk på Brukerstøtte

Brukerstøtte valgt i Samsung Members

Trinn 3. Trykk på Vis tester

Vis tester valgt i Samsung Members

Trinn 4. Trykk på Mikrofon Du kan bli bedt om å gi appen tillatelse til å oppta lyd. I så fall, trykk på Bare mens du bruker appen eller Bare denne gangen

Mikrofon valgt i Samsung Members diagnostikk

Trinn 5. Trykk på Spill inn.

Spill inn valgt i diagnostikk-testen av mikrofon

Trinn 6. Når innspillingen er fullført, trykk på Spill av

Spill av valgt i menyen Mikrofon-diagnostikk

Trinn 7. Hvis du kunne høre lyden, trykk på Ja. Hvis du ikke kunne høre lyden, trykk på Nei

Knapper som viser Ja og Nei i Mikrofon-diagnostikk

Trinn 8. Gjenta trinnene for den andre mikrofonen

Trinn 9. Hvis du kan høre innspillingene fra begge mikrofoner, betyr det at mikrofonproblemene som du har, skyldes programvareproblemer

Hvis du opplever problemer med dine Samsung-mobiler, nettbrett eller kroppsnære enheter, kan du sende oss et spørsmål i Samsung Members-appen.

Dermed kan vi ta en nærmere titt på hva som skjer. Dataene blir anonymisert og kun oppbevart så lenge undersøkelsen pågår. Finn ut mer om å sende en feilrapport via “Slik bruker du Samsung Members-appen“.

Takk for din tilbakemelding