Co należy zrobić, jeśli mikrofon lub głośnik nie działa prawidłowo?

Jeżeli nie słyszysz głosu rozmówcy przez mikrofon lub głośnik telefonu Galaxy, pomocne może być sprawdzenie kilku rzeczy.

Smartfon pokazuje rozmowę z falą dźwiękową w tle.

Zanim wypróbujesz poniższe zalecenia, sprawdź, czy oprogramowanie Twojego urządzenia oraz odpowiednie aplikacje zostały zaktualizowane do najnowszej wersji. Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, wykonując następujące kroki:

1 Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.
2 2. Dotknij opcji Pobierz i zainstaluj.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zobacz, czy mikrofon lub głośnik nie jest zablokowany

Upewnij się, że nic nie zakrywa mikrofonu lub głośnika w telefonie. Niewłaściwie założona ochrona ekranu lub etui to jedna z najczęstszych przyczyn zakłóceń dźwięku podczas rozmowy.

Miejsce, w którym znajduje się głośnik smartfona.

Uwaga: Umiejscowienie mikrofonu i głośnika może zależeć od urządzenia.

Jeśli nie słyszysz rozmówcy, spróbuj ustawić maksymalną głośność.

Krok 1. Naciśnij klawisz głośności, umieszczony z prawej strony urządzenia. Krok 1. Naciśnij klawisz głośności, umieszczony z prawej strony urządzenia.

Krok 1. Naciśnij klawisz głośności z boku urządzenia.

Krok 2. Zrzut ekranu z ikoną zwiększania głośności, wynik naciskania górnego przycisku. Krok 2. Zrzut ekranu z ikoną zwiększania głośności, wynik naciskania górnego przycisku.

Krok 2. Górny przycisk zwiększa głośność.

Krok 3. Zrzut ekranu z ikoną zmniejszania głośności, wynik naciskania dolnego przycisku. Krok 3. Zrzut ekranu z ikoną zmniejszania głośności, wynik naciskania dolnego przycisku.

Krok 3. Dolny przycisk zmniejsza głośność.

Uwaga: Głośność rozmowy można regulować tylko podczas rozmowy. Przy wyświetlaniu ekranu głównego reguluje się głośność dzwonka.

Restartuj urządzenie i sprawdź ponownie:

1 Przesuń palcem w dół ekranu, aby otworzyć panel „Szybkie ustawienia”.
2 Dotknij „ikony zasilania” i wybierz „Restart”.

Jeśli problem nie został usunięty, przejdź do następnego kroku.

Niektóre pobrane aplikacje mogą powodować zawieszanie się, nieprawidłowe działanie lub spowolnienie działania telefonu lub tabletu. Niektóre aplikacje mogą nawet wpływać na działanie aparatu fotograficznego, powodować problemy z dźwiękiem i utrudniać łączność z siecią.

Zastosowanie opcji Tryb bezpieczny wyłącza wszystkie pobrane aplikacje i ładuje tylko oryginalne oprogramowanie dostępne od początku z telefonem lub tabletem, dzięki czemu można stwierdzić, czy problem jest spowodowany przez aplikację, czy przez telefon lub tablet. Wykonaj poniższe kroki, aby włączyć tę opcję:

1 Przesuń palcem w dół ekranu, aby otworzyć panel „Szybkie ustawienia” i dotknij „ikony zasilania”.
2 Dotknij i przytrzymaj „Wyłącz”, aż wyświetli się ikona trybu bezpiecznego.
3 Dotknij ikony Tryb bezpieczny i uruchom urządzenie. Po prawidłowym wprowadzeniu opcji Tryb bezpieczny zobaczysz informację Tryb bezpieczny wyświetloną u góry ekranu.
4 4. Sprawdź, czy problem nadal występuje.

Jeżeli problemy nie występują w Trybie bezpiecznym, przyczyną problemu jest pobrana aplikacja, którą należy odinstalować.

Uwaga: Jeśli problem został zlikwidowany w Trybie bezpiecznym: jedna z ostatnio pobranych aplikacji jest prawdopodobnie przyczyną problemu. Odinstaluj aplikację pobraną bezpośrednio przed tym, zanim pojawił się problem z telefonem lub tabletem.

Jeśli problem nadal istnieje: pobrane aplikacje mogą nie być przyczyną problemu. Konieczne może być zresetowanie telefonu do ustawień fabrycznych.

Jeśli używasz funkcji Wi-Fi Calling, będzie ona używała połączenia sieciowego telefonu do przeprowadzania rozmów. Na jakość rozmów może wpływać słaba sieć Wi-Fi. Wyłącz po prostu to ustawienie i spróbuj zadzwonić jeszcze raz.

1 Otwórz Aplikacje telefonu.
2 Dotknij Więcej opcji (trzy kropki w pionie), a następnie dotknij „Ustawienia”
3 Dotknij „Wi-Fi Calling”, a następnie dotknij przełącznika, aby wyłączyć.

Uwaga: Funkcja Wi-Fi Calling może nie być dostępna na wszystkich nośnikach lub urządzeniach.

Jeżeli nic nie słyszysz podczas rozmowy, „Wycisz wszystkie dźwięki” może być włączona. Wykonaj poniższe kroki, aby wyłączyć tę funkcję:

1 Otwórz „Szybkie ustawienia” i dotknij opcji „Ustawienia”.
2 Dotknij „Dostępność”.
3 Dotknij „Zwiększenie słyszalności”.
4 4. Dotknij przełącznika obok napisu „Wycisz wszystkie dźwięki”, aby wyłączyć tę funkcję

Czy Twój telefon rozłącza się podczas rozmów? Czy otrzymujesz alert o braku karty SIM po przeprowadzeniu rozmowy? Poświęć chwilę czasu, aby sprawdzić swoją kartę SIM. 

Krok 1. Wyłącz urządzenie. Krok 1. Wyłącz urządzenie.

Krok 1. Wyłącz urządzenie.

Krok 2. Wyjmij kartę SIM z tacki, aby sprawdzić, czy nie jest uszkodzona. Krok 2. Wyjmij kartę SIM z tacki, aby sprawdzić, czy nie jest uszkodzona.

Krok 2. Wyjmij kartę SIM z tacki, aby sprawdzić, czy nie jest uszkodzona lub skorodowana.

Krok 3. Jeżeli karta SIM jest uszkodzona lub zniszczona, należy ją wymienić na kartę otrzymaną od operatora. Krok 3. Jeżeli karta SIM jest uszkodzona lub zniszczona, należy ją wymienić na kartę otrzymaną od operatora.

Krok 3. Jeżeli karta SIM jest uszkodzona lub zniszczona, należy ją wymienić na kartę otrzymaną od operatora.

Krok 4. Upewnij się, że karta SIM jest wyrównana względem mniejszego wycięcia tacki. Krok 4. Upewnij się, że karta SIM jest wyrównana względem mniejszego wycięcia tacki.

Krok 4. Upewnij się, że karta SIM jest wyrównana względem mniejszego wycięcia tacki.

Krok 5. Uruchom ponownie urządzenie i sprawdź je jeszcze raz. Krok 5. Uruchom ponownie urządzenie i sprawdź je jeszcze raz.

Krok 5. Po ostrożnym włożeniu karty uruchom ponownie i jeszcze raz sprawdź urządzenie.

Jeżeli powyższe metody nie są skuteczne, możesz przywrócić domyślne ustawienia fabryczne , takie jak były przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. Należy zwrócić uwagę, że przywrócenie ustawień fabrycznych jest nieodwracalne. Upewnij się, że wszystkie informacje są przechowywane w innym miejscu jako kopia zapasowa, zanim spróbujesz zresetować telefon.

1 Przejdź do opcji „Ustawienia”, dotknij „Ogólne”.
2 Dotknij „Reset”.
3 Dotknij „Przywróć ustawienia fabryczne”.
4 Przewiń stronę w dół i wybierz „Reset”.
5 Wybierz „Usuń wszystko”.

Dziękujemy za twoją opinię