Co zrobić, gdy GPS nie działa poprawnie na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android?

Urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android wyposażone są w anteny GPS co w każdej chwili pozwala Ci monitorować informacje o lokalizacji w czasie rzeczywistym. Niemniej jednak twoje urządzenie mobilne może nie być dokładne, gdyż może wskazywać poprzednie lokalizacje lub wymagać 2–3 minut więcej czasu niż zwykle na pozyskanie informacji o lokalizacji. Poniżej opisano sposoby na podniesienie dokładności działania GPS.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń, upewnij się że oprogramowanie urządzenia i powiązane z nim aplikacje są zaktualizowane do najnowszych wersji. Instrukcja aktualizacji oprogramowania urządzenia mobilnego zamieszczona jest poniżej. 

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

Jak zaktualizować usługę lokalizacyjną Google (NLP)?

Informacje o lokalizacji urządzeń z systemem operacyjnym Android są zwykle weryfikowane na podstawie sygnału GPS, a usługa lokalizacyjna Google (NLP — Network Location Provider) jest wykorzystywana do podnoszenia dokładności lokalizacji w pomieszczeniach, gdzie sygnał GPS nie jest wykrywany podczas weryfikacji lokalizacji. Lokalizacja określona na podstawie usługi Google NLP może się różnić od rzeczywistej bieżącej lokalizacji, jeżeli informacje z serwera Google przekazywane przez Wi-Fi lub informacje ze stacji bazowej operatora przekazywane przez sieć komórkową nie są dokładne lub obciążone błędem. Na przykład: niepoprawna lokalizacja może być udostępniania przez urządzenia z systemem operacyjnym Android, gdy informacje przekazywane przez sieć Wi-Fi lub komórkową ulegają zmianie, gdyż aktualizacja rzeczywistej bieżącej lokalizacji na serwerze Google zajmuje nieco czasu. Nie jest to wadą urządzenia ani problemem z siecią komórkową operatora. 

Mimo iż GPS działa wewnątrz budynków, najlepiej funkcjonuje na otwartym powietrzu i przy niezakłóconym widokiem na niebo, co pozwala na odbieranie sygnału i komunikację z satelitami. Przed weryfikacją swojej lokalizacji na otwartym powietrzu na podstawie informacji GPS najpierw dostosuj ustawienia swojego urządzenia poprzez podniesienie dokładności lokalizacji. 

Jak ustawić dokładność lokalizacji Google? 

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > stuknij Lokalizacja.

Krok 2. Stuknij Dokładność lokalizacji Google i włącz.

Dokładność lokalizacji Google.

Ustawienia skanowania Wi-Fi i skanowania Bluetooth dla zwiększania dokładności 

  • Skanowanie Wi-Fi: Zezwól aplikacjom na używanie Wi-Fi na potrzeby dokładniejszego wykrywania lokalizacji, nawet przy wyłączonej sieci Wi-Fi. 
  • Skanowanie Bluetooth: Zezwól aplikacjom na używanie Bluetooth na potrzeby dokładniejszego wykrywania lokalizacji, nawet przy wyłączonej komunikacji Bluetooth.
Sposób na poprawienie dokładności GPS.

Wyjdź z budynku na zewnątrz i aktywuj ponownie GPS

Jeżeli jesteś w pomieszczeniu, wyjdź na otwarte powietrze, aby ponownie aktywować GPS. Unikanie przeszkód — na przykład stania między ścianami lub w miejscu, gdzie panują niekorzystne warunki pogodowe — może być pomocne w odbieraniu sygnału GPS.

  • Aktywuj ponownie sygnał GPS dezaktywując i aktywując ikonę funkcji Lokalizacja w panelu szybkich ustawień. Następnie przejdź do aplikacji Mapy, aby zweryfikować dokładność bieżącej lokalizacji. 

Jak dostosować ustawienia uprawnień lokalizacji?

Kwestia 1. Zgodnie z polityką Google, od czasu systemu operacyjnego Android 10, aplikacje korzystające z informacji GPS wymagają zezwoleń. Po uruchomieniu aplikacji wykorzystującej GPS wyświetlany jest monit o potwierdzenie zmiany ustawienia zezwolenia na korzystanie z lokalizacji; niemniej jednak klient może nie pamiętać o zmianie takiego zezwolenia. Jeżeli nie możesz odnaleźć swojej bieżącej lokalizacji w konkretnej aplikacji, sprawdź ustawienia uprawnień aplikacji.

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Lokalizacja > Uprawnienia aplikacji

Krok 2. Wybierz aplikację (Nawigacja, Mapy itp.) > stuknij Zawsze zezwalaj

Jak dostosować ustawienia uprawnień aplikacji?

Kwestia 2. Jeżeli aplikacja (Nawigacja, Mapy itp.) nie jest zaktualizowana do najnowszej wersji, przeprowadź aktualizację i sprawdź ponownie.

Kwestia 3. Spróbuj uruchomić inną aplikację nawigacyjną lub map; jeżeli problem nie występuje, przyczyna problematycznego działania może leżeć w konkretnej aplikacji. Skontaktuj się z deweloperem aplikacji. 

Pamiętaj:

  • Korzystanie z GPS w zagranicznym roamingu: Jeżeli za granicą nie korzystasz z usługi roamingu danych, korzystanie z GPS może być utrudnione i wymagać dużo czasu w celu określenia lokalizacji podczas nawigowania na obszarach miejskich. W takiej sytuacji łączność z Wi-Fi może skrócić czas potrzebny na określenie lokalizacji poprzez odbiór pomocniczych danych satelitarnych. Nie musi być ona stale aktywna.
  • Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od dostawcy usług bezprzewodowych, modelu urządzenia i wersji oprogramowania. 

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung działa w sposób odbiegający od normy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members.

Pozwoli nam to lepiej przyjrzeć się problemowi. Dane są anonimowe i przechowywane tylko przez czas niezbędny do zbadania problemu. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach w temacie „Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?”.

Dziękujemy za twoją opinię