Co zrobić, gdy telefon się rozgrzewa?

Telefon Galaxy może się rozgrzewać podczas użytkowania, ale nie ma to wpływu na długość żywotności eksploatacyjnej ani na wydajność urządzenia. Niemniej jednak, jeżeli możliwe nagrzewanie się urządzenia nie jest dla Ciebie komfortowe, przerwij korzystanie z urządzenia i pozwól mu obniżyć temperaturę. Zapoznaj się z poniższym przewodnikiem, aby umożliwić utrzymanie normalnej temperatury telefonu.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń upewnij się, że oprogramowanie urządzenia i powiązane z nim aplikacje są zaktualizowane do najnowszych wersji. Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia mobilnego, wykonaj poniższe działania:

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj.

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Czynniki, które mogą być przyczyną nagrzewania się telefonu

Jeżeli telefon Galaxy rozgrzeje się podczas użytkowania, przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Jeżeli korzystasz z funkcji lub aplikacji, które wymagają więcej energii lub korzystasz z nich przez dłuższy czas, urządzenie może się okresowo rozgrzewać z powodu zwiększonego zużycia energii baterii. Ponadto w trakcie ładowania bezprzewodowego lub szybkiego ładowania telefon może wydawać się cieplejszy w dotyku. Poniżej wymienione są sytuacje, w których urządzenie może się przegrzewać. W zależności od używanych funkcji i aplikacji, ich przykłady mogą nie mieć zastosowania dla twojego modelu.

 • W trakcie pierwszej konfiguracji lub podczas przywracania kopii zapasowej danych.
 • W trakcie pobierania dużych plików.
 • W trakcie korzystania z aplikacji, które wymagają więcej energii lub korzystania z aplikacji przez dłuższy czas.
 • W trakcie wykonywania wielu zadań jednocześnie lub w trakcie uruchamiania wielu aplikacji w tle.
 • W trakcie korzystania z dużych ilości danych celem synchronizacji z chmurą, poczt ą e-mail lub innymi kontami.
 • Gdy urządzenie jest umieszczone w miejscu bezpośredniego nasłonecznienia.
 • W trakcie używania funkcji udostępniania Internetu komórkowego oraz funkcji tetheringu.
 • W trakcie korzystania z urządzenia w miejscach o słabym sygnale lub w których brak jest sygnału.
 • W trakcie ładowania baterii z użyciem uszkodzonego kabla USB.
 • Jeżeli gniazdo wielofunkcyjne urządzenia jest uszkodzone lub wystawione na kontakt z materią obcego pochodzenia, na przykład: płyny, pył, proszek metalowy lub grafit.
 • W trakcie korzystania z roamingu.

Pamiętaj: Rezultaty i symptomy mogą się różnić w zależności od używanego urządzenia i modelu. Niektóre rozwiązania nie będą miały zastosowania w niektórych urządzeniach.

Jeżeli urządzenie się nagrzewa, wykonaj poniższe czynności

Jeżeli masz wrażenie, że telefon się rozgrzewa, zapoznaj się z opisanymi poniżej metodami schładzania telefonu.

 • Pamiętaj o regularnej aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji.
 • Konflikty między działającymi aplikacjami mogą powodować nagrzewanie się urządzenia. Uruchom ponownie urządzenie.
 • Dezaktywuj funkcje Wi-Fi, GPS i Bluetooth, jeżeli z nich nie korzystasz.
 • Zamknij aplikacje, które zwiększają zużycie energii baterii, bądź które działają w tle, gdy nie są używane.
 • Usuń niepotrzebne pliki lub nieużywane aplikacje.
 • Zmniejsz jasność ekranu.
 • Jeżeli urządzenie się przegrzewa lub sprawia wrażenie rozgrzanego przez długi czas, zaprzestań jego użytkowania.
 • Wyższa prędkość odświeżania może skutkować płynniejszymi animacjami i przewijaniem, ale wymaga wyższego zużycia energii. Ustaw tryb odświeżania na tryb standardowy.
 • Jeżeli ładujesz baterię, odłącz ładowarkę od urządzenia i zamknij działające aplikacje. Odczekaj, aż urządzenie ostygnie i ponownie rozpocznij ładowanie.
 • Korzystając z ładowarki bezprzewodowej nie umieszczaj materiałów obcego pochodzenia, takich jak metalowe przedmioty, magnesy lub karty z paskami magnetycznymi między urządzeniem i ładowarką bezprzewodową.

Jeżeli możliwe nagrzewanie się urządzenia staje się dla Ciebie niekomfortowe, przerwij korzystanie z urządzenia. Gdy urządzenie się nagrzewa, funkcje i wydajność mogą być ograniczone, bądź urządzenie może się wyłączyć celem schłodzenia. Ta funkcja jest dostępna tylko na obsługiwanych modelach.

 • Jeżeli urządzenie się przegrzeje lub osiągnie określoną temperaturę, wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy, którego celem jest zapobieżenie awarii urządzenia, podrażnieniom i uszkodzeniom skóry oraz wyciekowi z baterii. Aby obniżyć temperaturę urządzenia, jasność ekranu i wydajność pracy zostaną zredukowane, a ładowanie baterii zatrzymane. Pracujące aplikacje zostaną zamknięte, a wszystkie funkcje — w tym telefonowania, z wyłączeniem połączeń alarmowych — zostaną ograniczone do czasu ostygnięcia urządzenia.
Środki ostrożności związane z przegrzewaniem.
 • Jeżeli wyświetlony zostanie drugi komunikat z uwagi na dalszy wzrost temperatury urządzenia, urządzenie wyłączy się. Nie używaj urządzenia zanim temperatura urządzenia nie spadnie poniżej określonego poziomu. Jeżeli drugi komunikat ostrzegawczy zostanie wyświetlony w trakcie połączenia awaryjnego, rozłączenie połączenia nie zostanie wymuszone.

Pamiętaj:

 • Komunikat ostrzegawczy może się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Telefon składany może się nagrzewać z uwagi na środowisko otoczenia w opisanych poniżej warunkach. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć skracania żywotności eksploatacyjnej baterii, uszkodzenia urządzenia lub wywołania pożaru.

 • Nie przechowuj urządzenia w warunkach bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury.
 • Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie nasłonecznienie przed długi czas.
Środki ostrożności związane ze środowiskiem użytkowania.
 • Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia przez dłuższy czas w warunkach wysokiej temperatury otoczenia, na przykład latem w samochodzie.
 • Nie umieszczaj urządzenia w jakichkolwiek obszarach, w których może dojść do przegrzania, na przykład na matach rozgrzewających.
Środki ostrożności związane ze środowiskiem użytkowania 2.
 • Nie przechowuj urządzenia w pobliżu nagrzewnic, kuchenek mikrofalowych, rozgrzanych sprzętów do gotowania lub pojemników wysokociśnieniowych.
 • Nie używaj kabla ze ściągniętym lub uszkodzonym płaszczem; nie używaj żadnej ładowarki ani baterii, które są uszkodzone lub działają wadliwie.
Środki ostrożności związane ze środowiskiem użytkowania 3.

Pamiętaj: Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung sprawia problemy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach.

Dziękujemy za twoją opinię