Czym jest tryb elastyczny urządzeń Galaxy Z Flip4 i Galaxy Z Fold4?

Jedną z kluczowych zalet smartfonów typu Flip firmy Samsung jest możliwość pracy w widoku podzielonego ekranu, dzięki czemu zaspokoisz wszystkie swoje potrzeby, korzystając z jednego urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej na temat tej funkcji, przeczytaj poniższe informacje.

Widok trybu elastycznego na urządzeniu Galaxy Z Fold4.

Jeśli aktywujesz tryb elastyczny, gdy telefon jest złożony i znajduje się w pozycji pionowej, aplikacja, z której korzystasz, pojawi się w górnej części ekranu. Na dole ekranu wyświetli się panel z dodatkowymi opcjami.

Uwaga: w trybie elastycznym niektóre aplikacje mogą mieć własny, niestandardowy układ. W takich przypadkach panel trybu elastycznego nie zostanie wyświetlony.

Jeśli chcesz skonfigurować tryb elastyczny na urządzeniu składanym, wykonaj następujące kroki:

Widok ekranu Ustawienia z wybraną opcją Zaawansowane funkcje. Widok ekranu Ustawienia z wybraną opcją Zaawansowane funkcje.

Krok 1. W menu Ustawienia dotknij pozycję „Zaawansowane funkcje".

Widok ekranu Zaawansowane funkcje z wybraną opcją Labs. Widok ekranu Zaawansowane funkcje z wybraną opcją Labs.

Krok 2. Wybierz opcję „Labs".

Widok ekranu Labs z zaznaczoną opcją Panel trybu elastycznego. Widok ekranu Labs z zaznaczoną opcją Panel trybu elastycznego.

Krok 3. Dotknij pozycję „Panel trybu elastycznego".

Widok ekranu Panel trybu elastycznego umożliwiającego wybór aplikacji aktywujących tryb elastyczny. Widok ekranu Panel trybu elastycznego umożliwiającego wybór aplikacji aktywujących tryb elastyczny.

Krok 4. Na tym ekranie wybierz, które aplikacje będą aktywowały panel trybu elastycznego, dotykając przycisku przełączania.

Widok ekranu Samsung Notes z aktywnym trybem elastycznym. Ekran główny aplikacji znajduje się w górnej, a panel dotykowy trybu elastycznego w dolnej części ekranu. Widok ekranu Samsung Notes z aktywnym trybem elastycznym. Ekran główny aplikacji znajduje się w górnej, a panel dotykowy trybu elastycznego w dolnej części ekranu.

Krok 5. Otwórz dowolną aplikację, złóż częściowo urządzenie i korzystaj z trybu elastycznego, w którym wybrana aplikacja jest wyświetlana w górnej części ekranu, a panel dotykowy trybu elastycznego jest wyświetlany w dolnej części ekranu.

W dolnej części ekranu znajdują się następujące ikony:

  • Panel powiadomień na dole.
  • Zrzut ekranu.
  • Regulacja jasności.
  • Regulacja głośności.
  • Panel dotykowy wł./wył.


Panel dotykowy umożliwia wykonywane następujących działań:

  • Działania przy użyciu 1 palca.
  • Otwieranie menu przy użyciu 2 palców (kliknięcie prawym przyciskiem myszy).
  • Przewijanie w górę i w dół oraz w lewo i w prawo 2 palcami.
  • Powiększanie/pomniejszanie przez rozsuwanie/zbliżanie do siebie 2 palców.

Dziękujemy za twoją opinię