Jak dostosować funkcje SmartThings?

SmartThings oferuje wiele możliwości dostosowania usług oraz funkcji, tak aby dopasować je do Twoich potrzeb oraz stylu życia.

Możesz stworzyć lokalizację, żeby połączyć wszystkie urządzenia w swoim domu lub biurze, w celu łatwiejszego i bardziej efektywnego zarządzania nimi. Możesz także połączyć urządzenia w grupy oraz tworzyć pokoje i scenerie, aby mogły one ze sobą odpowiednio współpracować.   

Dodawanie lokalizacji
1 Dotknij ikony menu.
Dotknij ikonę menu
2 Wybierz “Dom”, a następnie “Dodaj nowa lokalizację”.
Dotknij Dodaj nową lokalizację
3 Wprowadź nazwę lokalizacji. Masz także możliwość ustawienia lokalizacji za pomocą Położenia geograficznego lub zmianę tapety.
Wprowadź nazwę lokalizacji
4 Wybierz pokoje dla wybranej lokalizacji, a następnie dotknij "Gotowe".
Dotknij ikonę menu
Dodawanie pokoju

Jeżeli zdążyłeś już utworzyć lokalizację wcześniej, ale nie utworzyłeś jeszcze odpowiednich pokoi, wykonaj poniższe kroki: 

1 Wybierz odpowiednią lokalizację z menu (np. Gabinet).
Wybierz odpowiednią lokalizację
2 Lokalizacja nie będzie miała przypisanych żadnych pokoi.
Lokalizacja nie będzie miała pokoi
3 Otwórz menu i wybierz “Pokoje”.
Wybierz pokoje
4 Dotknij “Dodaj nowy pokój”.
Dotknij Dodaj nowy pokój
5 Wybierz pokoje, które chcesz dodać do wskazanej lokalizacji, a następnie dotknij “Dalej”.
Wybierz pokoje, które chcesz dodać
6 Możesz zmienić nazwę pokoju oraz tapetę. Dotknij “Zapisz”, żeby zakończyć operację.
Zmień nazwę pokoju oraz tapetę
Dodaj urządzenie do pokoju

Możesz dodać kompatybilne urządzenia do pokoju oraz zarządzać jego wszystkimi funkcjami. W celu umieszczenia nowego urządzenia w odpowiednim pokoju SmartThings, wykonaj poniższe kroki: 

1 Otwórz menu i wybierz odpowiednią lokalizację, tak jak “Gabinet”.
Wybierz odpowiednią lokalizację
2 Dotknij pokój, w którym chcesz umieścić urządzenie, w tym przypadku pokój “2”.
Dotknij pokój, w którym chesz dodać urządzenie
3 Dotknij “Dodaj nowe urządzenie”.
Dotknij Dodaj urządzenie
4 Wybierz urządzenie, które chcesz dodać i zapoznaj się z informacjami wyświetlonymi na ekranie, żeby zakończyć połączenie. Możesz także wybrać “Automatycznie wykryj”.
Wybierz urządzenie które chcesz dodać

Jeżeli nie masz utworzonych pokoi w danej lokalizacji, możesz w łatwy sposób dodać urządzenie, otwierając konkretną lokalizację i dotykając ikony plus (+) w centralnej części ekranu, podpisanej jako “Dodaj urządzenie”.

Dodaj urządzenie w pustym pokoju
Usuń urządzenie z danej lokalizacji

Urządzenia mogą zostać usunięte z lokalizacji, do której zostały dodane w dowolnym momencie:  

1

Dotknij ikony menu w odpowiedniej lokalizacji (np. Gabinet), a następnie dotknij “Urządzenia”.

Wybierz urządzenia
2

Dotknij ikony więcej opcji, a następnie “Edytuj”.

Następnie dotknij Edytuj
3 Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć.
Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć
4 Wybierz “Usuń urządzenie” oraz potwierdź usunięcie, wybierając “Zapisz”.
Wybierz Usuń urządzenie

Zapamiętaj: Tylko użytkownik, który utworzył daną lokalizację ma możliwość usuwania znajdujących się w niej urządzeń. 

Tworzenie scenerii

Funkcja “Scenerii” pozwala na kontrolowanie grup urządzeń elektronicznych lub sprzętu gospodarstwa domowego, w utworzonych przestrzeniach. Z tą funkcją możesz na przykład ustalić intensywność światła oraz głośność soundbar-u w określonym czasie dnia, lub stworzyć odpowiednią atmosferę swoich poranków czy wieczorów.

 

Żeby stworzyć swoją pierwszą scenerię, przejdź do lokalizacji i wykonaj poniższe kroki: 

1 W odpowiedniej lokalizacji, wybierz “Scenerie”.
Wybierz Scenerie
2 Dotknij “Dodaj scenę”.
Wybierz Dodaj scenę
3 Dostosuj nazwę scenerii oraz wybierz odpowiednią ikonę.
Dotknij ikony plus, żeby dodać akcje
4 Dotknij ikonę plus (+) poniżej, żeby dodać odpowiednią akcję, która ma się wydarzyć po otwarciu tej sceny.
Określ nazwę scenerii
5 Wybierz “Urządzenia sterujące”.
Wybierz urządzenia sterujące
6 Wybierz urządzenia, które chcesz umieścić i dotknij “Dalej”.
Wybierz urządzenia, które chcesz dodać
7 Po wybraniu wszystkich produktów, dotknij “Zapisz”.

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię