Jak dostosować ustawienia zdalnego sterowania rysika S Pen

Zmień i dostosuj aplikacje, funkcje oraz akcje rysika S Pen, żeby dopasować je do Twoich potrzeb i przyzwyczajeń. 

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna na Galaxy Note9 oraz Note10/10+. Dostępność oraz wygląd może zależeć od posiadanego modelu oraz aktualnie zainstalowanego systemu operacyjnego. Na potrzeby poniższych instrukcji, użyty został Galaxy Note9 z systemem operacyjnym Android Pie. 

Uruchamianie zdalnej kontroli rysika S Pen
1

Otwórz Ustawienia.

2 Dotknij “Zaawansowane funkcje”.
Dotknij Zaawansowane funkcje z Ustawień
3 Dotknij “Rysik S Pen”.
4 Dotknij “Pilot S Pen” lub “Akcje gestem” (na Note10/Note10+).
5 Dotknij przełącznika przy “Pilot S Pen”, żeby uruchomić funkcję.
Uruchom kontrolę pilota S Pen

Możesz to także aktywować przy pomocy panelu powiadomień: 

1 Przewiń w dół przy pomocy dwóch palców od góry ekranu, żeby otworzyć panel powiadomień.
2 Przeciągnij w dół panel powiadomień, żeby rozwinąć menu.
Przeciągnij w dół panel powiadomień
3 Przesuń panel powiadomień w lewo.
Przesuń w lewo panel powiadomień
4 Dotknij “Pilot S Pen” lub “Akcje gestem” (na Note10/Note10+).
Dotknij pilot S Pen na panelu powiadomień
5 Na ekranie pojawi się wiadomość, z zapytaniem czy chcesz kontynuować przy użyciu aktualnego rysika S Pen, czy chcesz podłączyć nowy. W tym przykładzie wybierz “Kontynuuj przy użyciu aktualnego rysika S Pen”.
Potwierdź opcje rysika S Pen w wyskakującym oknie

Zapamiętaj: Upewnij się, że rysik S Pen jest dostatecznie naładowany, żeby połączenie Bluetooth mogło pracować poprawnie. 

Dostosowanie otwierania aplikacji, przy naciśnięciu przycisku rysika S Pen

Możesz wybrać jaka aplikacja ma być otwarta, po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku rysika Pen. 

1

Otwórz Ustawienia.

2 Dotknij “Zaawansowane funkcje”.
3 Dotknij “Rysik S Pen”.
4 Wybierz “Pilot S Pen” (w Note10/Note10+ “Akcje gestem”), żeby otworzyć ustawienia zdalnego sterowania rysika S Pen.
5 Dotknij “Przytrzymaj przycisk rysika, by”.
Dotknij Przytrzymaj przycisk rysika, by w menu rysika S Pen
6 Wybierz aplikację lub funkcję, którą chcesz uruchamiać (np. Kalkulator, Aparat, Tłumacz), w tym przykładzie “Aparat”.
Wybierz aplikację dla pilota S Pen
7 Od teraz aplikacja aparat będzie uruchamiana, podczas gdy naciśniesz przycisk rysika S Pen przez 2-3 sekundy.
Dostosowywanie pojedynczego i podwójnego naciśnięcia pilota S Pen
1

Otwórz Ustawienia.

2 Dotknij “Zaawansowane funkcje”.
3 Dotknij “Rysik S Pen”.
4 Wybierz “Pilot S Pen”, żeby otworzyć ekran ustawień pilota S Pen.
5 W sekcji “Akcje aplikacji”, przesuń przełącznik przy odpowiednich aplikacjach, które chcesz dostosować, w tym przykładzie “Aparat”.
Wybierz aplikację pod Akcje aplikacji
6 Dotknij “Pojedyncze naciśnięcie”, żeby wybrać działanie dla pojedynczego naciśnięcia przycisku.
Naciśnij pojedynczo, żeby wybrać aplikację
7 Dotknij “Naciśnij dwukrotnie”, żeby wybrać działanie dla podwójnego naciśnięcia.
Naciśnij podwójnie, żeby wybrać aplikację
Dostosowanie Akcji gestem na Twoim Galaxy Note10/Note10+
1

Otwórz Ustawienia.

2 Dotknij “Zaawansowane funkcje”.
3 Dotknij “Rysik S Pen”.
4 Wybierz “Akcje gestem”, żeby otworzyć ustawienia pilota S Pen.
5 W sekcji “Akcje aplikacji”, wybierz aplikacje lub kilka z nich, które chcesz dostosować, w tym przykładzie “Galeria”.
W sekcji “Akcje aplikacji”, wybierz aplikacje lub kilka z nich, które chcesz dostosować
6 Przewiń w dół w “Akcje gestów”. Pod “Kontrola ogólna”, możesz także dostosować funkcje rysika S Pen w aparacie oraz aplikacjach multimedialnych. Przesuń przełączniki przy funkcjach, żeby je zastosować.
Przesuń przełączniki przy funkcjach, żeby je zastosować

Dziękujemy za twoją opinię