Jak edytować zdjęcia i filmy na Tab S4

Rozwiń swoją kreatywność edytując zdjęcia oraz filmy na Twoim Tab S4.

 

1 Z ekranu aplikacji, wybierz “Galeria”.
Wybierz Galeria
2 Wybierz zdjęcie, które chcesz edytować.
Wybierz obraz, który chcesz edytować
3 Wybierz spośród wielu różnych ikon dostępnych na panelu, żeby odpowiednio edytować swoje zdjęcie.

Uwaga: Jeżeli pierwszy raz edytujesz zdjęcie, wybierz “Zezwól” w wyskakującym oknie, żeby pozwolić na dostęp Edytora zdjeć do plików. 

Wybierz ikony z menu

Od lewej do prawej:
 

  • Przekształcanie: Obróć, dopasuj, przytnij lub wykonaj inne zmiany w całym wyglądzie zdjęcia.
  • Efekty: Dodaj efekty do zdjęć.
  • Naklejki/Tekst: Umieść tekst lub ilustrowane lub animowane naklejki.
  • Rysowanie: Dodaj ręcznie  napisany tekst lub narysuj dodatkowy element.
1 Z ekranu aplikacji, wybierz “Galeria”.
Wybierz Galeria
2 Wybierz film, który chcesz edytować.
Wybierz film, który chcesz edytować
3 Wybierz ikonę rysika w lewej, górnej części ekranu, żeby edytować film.
Dotknij ikony długopisu

Uwaga: Jeżeli pierwszy raz edytujesz zdjęcie, wybierz “Zezwól” w wyskakującym oknie, żeby pozwolić na dostęp Edytora zdjęć do plików. 

4 Wybierz spośród wielu różnych ikon dostępnych na panelu, żeby odpowiednio edytować film.
Wybierz odpowiednie ikony z menu, umożliwiające edycję filmu

Od lewej do prawej: 
 

  • Przycinanie: Przytnij film,  żeby usunąć część filmu z początku lub końca. 
  • Obróć: Obracanie widoku filmu.
  • Efekty: Dodaj kolorowy efekt do filmu. 
  • Retuszowanie: Możesz wyretuszować twarze widoczne na filmie, poprzez przesunięcie przełącznika. 
  • Naklejki: Dodaj ilustrowane lub animowane naklejki. 
  • Dźwięk: Modyfikuj muzykę w tle lub dźwięki filmowe. 

Dziękujemy za twoją opinię