Jak korzystać z aplikacji SmartThings?

Jak korzystać z aplikacji SmartThings?

SmartThings to aplikacja Samsung, która pozwala Ci zarządzać urządzeniami domowymi i innymi kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi bezpośrednio za pomocą smartfona lub tabletu. Kiedy nie ma Cię w domu możesz monitorować stan połączonych urządzeń, ustawiać programy automatyczne dla każdego pomieszczenia, a nawet współdzielić uprawnienia sterowania z innymi członkami rodziny. Aplikacja SmartThings jest dostępna na urządzenia z systemami operacyjnymi Android i iOS.

Główne funkcje aplikacji SmartThings:

 • Steruj zdalnie połączonymi urządzeniami, sprawdzaj ich stan i programuj działania dla każdego z nich.
 • Twórz „Sceny”, aby grupować różne urządzenia i konfigurować jednoczesne działania (wyłączaj światła i telewizor itp.).
 • Personalizuj ustawienia połączonych urządzeń.
 • Współdziel uprawnienia z innymi „Członkami” (do 20 użytkowników).
 • Odbieraj powiadomienia, kiedy stan połączonych urządzeń ulega zmianie.
Główne funkcje aplikacji SmartThings

Pamiętaj: Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w niektórych krajach i mogą różnić się w zależności od modelu.

Jak zainstalować aplikację SmartThings?

Aplikacja SmartThings jest domyślnie zainstalowana na większości urządzeń Galaxy. Zwykle znajduje się w folderze Samsung na ekranie aplikacji. Jeżeli aplikacja SmartThings nie jest zainstalowana na smartfonie, pobierz ją ze sklepu Google Play, Apple Store lub Galaxy Store i zainstaluj. 

1 Przesuń gestem w górę lub w dół w obrębie ekranu domowego, aby uzyskać dostęp do aplikacji.
2 otknij aplikację „SmartThings”, aby ją uruchomić. Jeżeli logujesz się pierwszy raz, musisz wprowadzić swoje dane do logowania do konta Samsung i wyrazić zgodę na warunki użytkowania.

Pamiętaj: Zalecamy udzielić zezwoleń wymaganych przez aplikację SmartThings, aby działała poprawnie (zob. sekcja Jakich zezwoleń udzielić aplikacji SmartThings, aby z niej korzystać?).

Ikona SmartThings
3 Wykorzystując funkcję geolokalizacji, aplikacja SmartThings automatycznie wykrywa kompatybilne urządzenia w pobliżu.
Jak sprawdzić kompatybilność urządzenia?
Urządzenia kompatybilne z aplikacją SmartThings

1

Telewizor

2

Sprzęt audio-wideo

3

Klimatyzator

4

Pralka/suszarka

5

Robot sprzątający

6

Lodówka

7

Hub Wi-Fi

8

Czujnik ruchu

9

Aparat

10

Czujnik wielofunkcyjny

11

Dzwonek do drzwi

12

Żarówka

13

Zamek

14

Gniazdo sieciowe

15

Przełącznik/regulator światła

16

Termostat

Istnieją trzy sposoby na sprawdzenie, czy urządzenie jest kompatybilne z aplikacją SmartThings:

1 Sprawdź urządzenie pod kątem obecności na nim logo SmartThings.
Logo SmartThings
2 Sprawdź kompatybilność za pośrednictwem aplikacji SmartThings.

 1. Uruchom aplikację SmartThings na smartfonie.
 2. Stuknij ikonę +.
 3. Stuknij „Urządzenia”.
 4. Wyszukaj urządzenie na jeden ze sposobów: „Wg typu urządzenia” lub „Według marki”.
 5. Wybierz kategorię lub markę urządzenia i stuknij „Obsługiwane urządzenia”.
  Możesz przejrzeć listę bądź wprowadzić model urządzenia na pasku wyszukiwania.
Sprawdzanie kompatybilności między twoim urządzeniem i SmartThings poprzez opcję Obsługiwane urządzenia
3 Sprawdź kompatybilność za pośrednictwem witryny internetowej aplikacji SmartThings.

 1. Przejdź do aplikacji SmartThings.
 2. Dotknij opcję „Obsługiwane urządzenia”.
 3. Wprowadź numer modelu urządzenia.
Sprawdzanie, czy urządzenie jest kompatybilne z aplikacją SmartThings
Jak nawiązać połączenie z urządzeniem przez aplikację SmartThings?

Aby połączyć urządzenie z aplikacją SmartThings, wykonaj poniższe kroki.

Pamiętaj: Aby połączyć urządzenie z aplikacją SmartThings:

 • Urządzenie musi mieć połączenie z siecią Wi-Fi.
 • Musisz mieć konto Samsung.
 • Urządzenie musi być kompatybilne z aplikacją SmartThings.
1 Włącz urządzenie, które chcesz połączyć z aplikacją SmartThings.
2 Uruchom aplikację SmartThings na smartfonie.
3 Jeżeli urządzenie zostanie automatycznie wykryte, wyświetlone zostanie okno dialogowe. Naciśnij „Dodaj teraz”, aby bezpośrednio połączyć wykryte urządzenie.
Wybrana opcja Dodaj teraz w oknie dialogowym aplikacji SmartThings

Jeżeli urządzenie nie zostanie automatycznie wykryte:

1 Dotknij ikonę +.
2 Dotknij „Urządzenie”.
3 Dotknij „Skanuj w pobl.”.
4 Wybierz urządzenie.

Jeżeli aplikacja SmartThings nie wykrywa urządzenia, powróć do wyszukiwania ręcznego. Skorzystaj z paska wyszukiwania, wprowadź nazwę urządzenia lub zeskanuj kod QR na urządzeniu.

Łączenie urządzenia z aplikacją SmartThings za pomocą opcji Skanuj w pobl
5 Po wykryciu urządzenia, postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Okna dialogowe powiadomień mogą być wyświetlane, aby umożliwić dostęp do urządzenia (kod PIN) lub pobranie modułów dodatkowych. W takich przypadkach akceptuj, aby kontynuować łączenie, zezwalaj i dodawaj nowe moduły, aby korzystać z aplikacji SmartThings w najlepszej możliwej konfiguracji.

Jeżeli nie masz łączności z siecią Wi-Fi, urządzenia możesz połączyć za pośrednictwem Bluetooth. Przesuń ekran gestem ręki w dół, aby wyświetlić Szybki panel, wybierz „Bluetooth”, a następnie swoje urządzenie. Niemniej jednak, żeby sterować właśnie dodanym do aplikacji SmartThings urządzeniem musisz mieć łączność Wi-Fi.

Aby usunąć urządzenie z aplikacji SmartThings, wybierz urządzenie z Menu lub sekcji, w której jest zarejestrowane, dotknij „Edytuj” i „Usuń urządzenie”, potwierdzając w wyświetlonym oknie dialogowym. Tylko użytkownik zidentyfikowany jako „Właściciel” może usuwać urządzenia.

Możesz grupować urządzenia według lokalizacji, umiejscowienia (dom, biuro itp.) lub pomieszczenia (kuchnia, salon itp.) i skonfigurować ich sterowanie.

Jakich zezwoleń udzielić aplikacji SmartThings, aby z niej korzystać?

Aby mieć pewność, że aplikacja SmartThings działa poprawnie, aplikacja wyświetli monit o zezwolenie na dostęp do określonych funkcji urządzenia, na przykład:

 • Kontakty: Zezwolenie na dostęp do informacji o kontaktach w czasie transmisji danych.
 • Aparat: Wykorzystywany do skanowania kodów QR.
 • Lokalizacja: Do wyszukiwania urządzeń w pobliżu poprzez Bluetooth i połączenie BLE.
 • Domyślna pamięć: Możliwość rejestracji wtyczek i przenoszenia treści.
 • Mikrofon: Możliwość korzystania z poleceń głosowych.
 • Telefon: Możliwość dostępu do istotnych informacji, takich jak lokalizacja użytkownika i dostępność aktualizacji.

Pamiętaj: Wymagane zezwolenia mogą się różnić w zależności od kraju, modelu urządzenia i systemu operacyjnego, pod którym Twój smartfon pracuje (Android lub iOS).

Twoje zezwolenie będzie także potrzebne, kiedy łączysz się z nowym urządzeniem, które wymaga specjalnego dostępu. Wykonaj czynności opisane poniżej, aby przeglądać i edytować zezwolenia:

1 Przejdź do „Ustawienia” i dotknij „Aplikacje”.
2 Dotknij „SmartThings”.
3 Dotknij „Zezwolenia”.
4 Wyświetlona zostanie lista zezwoleń przyznanych aplikacji i odrzuconych.
Konfigurowanie zezwoleń dla aplikacji SmartThings
Jak zarządzać urządzeniami połączonymi z aplikacją SmartThings?

Sprawdź i zarządzaj stanem urządzeń zarejestrowanych w SmartThings (połączone, sparowane, rozłączone, włączone itp.).

1 Uruchom aplikację SmartThings na smartfonie.
2 Urządzenia, które na daną chwilę są połączone z aplikacją SmartThings zostaną wyświetlone na stronie głównej.

Jeżeli urządzenie, które chcesz sprawdzić, nie jest wyświetlone na stronie głównej aplikacji SmartThings, stuknij ikonę menu (trzy poziome linie), a następnie dotknij „Urządzenia”, aby uzyskać dostęp do kompletnej listy i wybierz urządzenie.

Strona główna aplikacji SmartThings z połączonymi urządzeniami
3 Wybierz urządzenie.
4 Ekran każdego urządzenia służy za pilot zdalnego sterowania i pozwala na sterowanie głównymi funkcjami urządzenia za pomocą smartfona. Na przykład: jeżeli telewizor jest powiązany z aplikacją SmartThings, możesz go włączyć i wyłączyć, zmieniać kanały lub zmienić poziom głośności.

Pamiętaj: Dostępność przycisków i funkcji będzie zależna od urządzenia i modelu.

Zdalne zarządzanie urządzeniami poprzez aplikację SmartThings

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do innych funkcji sterowania, dotknij ikonę więcej opcji (trzy pionowo ustawione kropki).

Wyświetlone opcje zdalnego sterowania

Możesz także sprawdzić stan urządzeń połączonych za pośrednictwem aplikacji SmartThings, otwierając panel powiadomień smartfona. W tym celu przesuń gestem w dół ekran i dotknij „Urządzenia”.

Pamiętaj:

 • Działania, opcje i funkcje mogą się różnić w zależności od modelu i wykorzystywanego systemu operacyjnego. Wszystkie działania, opcje i funkcje opisane w części poświęconej często zadawanym pytaniom (FAQ) zostały opisane na podstawie urządzenia Note10+ z systemem operacyjnym Android 10.
 • Urządzenie zarządzane przez aplikację SmartThings musi mieć łączność z siecią Wi-Fi lub inną siecią bezprzewodową.
 • Aby mieć pewność, że między urządzeniami będzie zachodziła interakcja, wszystkie urządzenia muszą być zarejestrowane na koncie Samsung.
 • Pobieranie danych i bezprzewodowa komunikacja między urządzeniami mogą wiązać się z kosztami, jeżeli w tych celach wykorzystywane są dane mobilne.
 • Dostępne technologie, cechy i funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, dostawcy usług, środowiska sieciowego lub produktu.

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię