Jak korzystać z Game Booster na Galaxy A51

Obraz z gry wyścigowej na Galaxy A51

Inteligentne funkcje, takie jak Game Booster i Frame Booster, zostały zaprojektowane, aby zapewnić płynne granie na Galaxy A51.

Game Booster korzysta z technologii sztucznej inteligencji, aby poznać wzorce użytkowania każdej gry i automatycznie dostosować ustawienia, takie jak żywotność baterii, wydajność i temperatura. Frame Booster dodaje wirtualne obrazy między ramkami, aby zapewnić płynną grafikę i realistyczny ruch podczas grania.

Można również nagrywać i udostępniać zrzuty ekranu z gry. Publikuj filmy i zdjęcia w mediach społecznościowych, aby pochwalić się najlepszą formą lub pomóc innym odnaleźć drogę do zdobycia nagród w twoich ulubionych grach.

Aby włączyć Game Booster podczas gry, dotknij ikonę Game Booster na pasku nawigacji. 

Ikona Game Booster

Jeśli pasek nawigacji jest ukryty, przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu lub przesuń w lewo z prawej strony ekranu, aby go wyświetlić.


Jeśli na pasku nawigacji ustawiono używanie „Gestów pełnoekranowych”, przesuń palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie dotknij „Dotknij, aby otworzyć Game Booster”.

Pamiętaj: Aby móc otworzyć panel Game Booster z paska nawigacyjnego, nawet jeśli pasek nawigacyjny jest ustawiony na „Gesty pełnoekranowe”, przejdź do panelu Game Booster, dotknij „Blokuj podczas gry”, a następnie dotknij przełącznika, aby aktywować „Gesty pełnoekranowe".

Game Booster można włączyć z paska nawigacji w Galaxy A51

Z panelu Game Booster można uzyskać dostęp do różnych opcji:

 


Opcja

Opis

Sprawdzaj temperaturę / pamięć

Ustaw urządzenie na automatyczne dostosowywanie ustawień, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia i zatrzymać aplikacje działające w tle, aby lepiej zarządzać pamięcią.

Blokada podczas gry

Zablokuj niektóre funkcje podczas grania.

Blokada przycisku nawigacji

Ukryj przyciski na pasku nawigacji. Aby wyświetlić przyciski, stuknij pasek nawigacji.

Blokada dotyku ekranu

Zablokuj dotyk ekranu podczas gry. Aby odblokować dotyk ekranu, przeciągnij ikonę blokady w dowolnym kierunku.

Zrzut ekranu

Rób zrzuty ekranu.

Nagrywaj

Nagrywaj swoje rozgrywki. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij pasek nawigacji.

1

W panelu Game Booster, dotknij ikonę Ustawienia.

2 Dotknij „Skróty”.
3 Wybierz opcję, którą chcesz ustawić jako skrót.
Wybierz z listy skrótów do ustawienia podczas gry na Galaxy A51
4 Skrót będzie znajdować się w prawym dolnym rogu ekranu podczas gry. Stuknij skrót, aby szybko uzyskać dostęp.

Możesz zarządzać połączeniami i powiadomieniami przychodzącymi, Bixby lub ustawieniem Automatycznej jasności podczas gry.

1 W panelu Game Booster, dotknij ikonę „Blokuj podczas gry”.
2 Dotknij przełącznik, aby aktywować opcje, które chcesz zablokować podczas gry.
Wybierz opcje, które chcesz zablokować podczas gry na Galaxy A51
1 W panelu Game Booster dotknij przełącznik, aby aktywować „Blokadę przycisku nawigacji”.
2 Dotknij „Blokada dotyku ekranu”, aby włączyć.
Ikona blokowania

Przesuń ikonę blokowania w dowolnym kierunku, żeby wyłączyć Blokadę dotyku ekranu.

Zrób zrzut ekranu podczas gry lub gdy zdobędziesz najlepszy wynik. Podczas nagrywania lub robienia zrzutów ekranu pliki są dodawane do folderu w Galerii z nazwą gry, której rozgrywka została nagrana lub został zrobiony zrzut ekranu. Możesz także przejść bezpośrednio do nagranych filmów za pomocą wyskakującego okienka wyświetlanego po zakończeniu nagrywania.

1 Uruchom grę, a następnie otwórz panel Game Booster.
2 Dotknij „Zrzut ekranu”.
Ikona zrzutu ekranu
3 Ekran zacznie migać, wskazując, że wykonano zrzut ekranu.

Nagraj każdy ruch w grze i zapisz rozgrywkę w formacie filmowym, aby można ją udostępnić znajomym i rodzinie.


Podczas nagrywania lub robienia zrzutów ekranu pliki są dodawane do folderu w Galerii z nazwą gry, której rozgrywka została nagrana lub został zrobiony zrzut ekranu. Możesz także przejść bezpośrednio do nagranych filmów za pomocą wyskakującego okienka wyświetlanego po zakończeniu nagrywania.

1 Uruchom grę, a następnie otwórz panel Game Booster.
2 Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij „Nagraj”.
Ikona nagrywania
3 Nagrywanie rozpocznie się automatycznie. Możesz rozpocząć lub kontynuować grę w normalny sposób.
4 Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij przycisk „Stop” na pasku nawigacji.

Dziękujemy za twoją opinię